Meklēt šajā emuārā

otrdiena, 2017. gada 21. novembris

Pasākums Smiltenes vidusskolas 10. klašu skolēniem


                                                                                                                                   ESIP Smiltene


“Brīvprātīgais darbs – iespējas jauniešiem”:
Erasmus+ programmai 30. jubilejas gads.
Smiltenes vidusskola, Dakteru ielā Nr. 27
2017. gada 22. novembrī plkst. 9:40

Darba kārtība:
9:10 - 9:40 Dalībnieku reģistrācija
9:40 - 9:50 Ievadvārdi - Erasmus+ programmai - 30 (Smiltenes ESIP koordinatore  Alda  Liuke)
 9:50  - 12:00
·         Jauniešu iespējas Eiropas brīvprātīgā darba programmā: Tikšanās ar  Erasmus + brīvprātīgajām Mariam Tlashadze (Gruzija) un Lucie Horau
 (Francija).
·         Muzikāls pārsteigums                
·         Neformālas sarunas.
·         Informatīvo materiālu izstāde “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

pirmdiena, 2017. gada 6. novembris

Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta
Skolēnu radošo ideju banka “Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta”

Konkursa nolikums

Konkursa idejas vispārīgs apraksts
 Aicinām skolēnus no 7.-12. klasei piedalīties radošo darbu konkursā “Smiltene - Eiropas nākotnes pilsēta” projekta “Veidosim kopīgu Eiropas nākotni - savā pilsētā, savā pašvaldībā, savā valstī” ietvaros. Savos darbos izteikt savu nākotnes redzējumu, ieteikumus, idejas un vīzijas pilsētas un apkārtnes uzlabošanai, jaunu vides objektu veidošanā, interesantu tradīciju veidošanā utt. Rakstiskā, zīmējuma, video vai jebkurā citā formātā paust savu oriģinālo un radošo ideju par Smiltenes kā modernas pilsētvides attīstību nākotnē.
Jaunieši, kuri izstrādās spēcīgākās, aizraujošākās un labākās idejas, tiks apbalvoti.

Konkursa mērķis un uzdevums
 Veidot un stiprināt skolēnu piederības izjūtu savai pilsētai, novadam un valstij. Veicinot pozitīvu attieksmi un atbildības sajūtu par vidi, kurā dzīvojam, sekmēt valstiskās apziņas veidošanos un pilsonisko audzināšanu. Paplašināt skolēnu redzesloku par modernu pilsētvidi Eiropas kontekstā un tās attīstības iespējām nākotnē.

Konkursu rīko
 Smiltenes novada bibliotēkas ESIP sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Smiltenes vidusskolu.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība
 Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 20. novembrim.
Darbus iesniedz Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītājai Ingunai Kudlānei Smiltenes vidusskolā, Smiltenes ESIP koordinatorei, bibliogrāfei Aldai Liukei Smiltenes novada bibliotēkā vai bibliotekārei Sanitai Lārmanei Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Video formāta darbus var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi alda.liuke@smiltene.lv vai sanita.larmane@smiltene.lv

Darbu veidi
 Apraksti, zīmējumi, kolāžas, video un citi vizualizācijas veidi.


Konkursa vērtēšanas kritēriji
 Darba atbilstība konkursa tēmai.
Oriģinalitāte un radošs temata risinājums.
Darba vizuālā kvalitāte.

Kopējais viena darba apjoms nav stingri noteikts.


Uzvarētāja noteikšana:
 Konkursa uzvarētājus nosaka konkursa žūrija.
Konkursā iesniegtos darbus izvērtēs pa klašu grupām (7. - 9. klase un 10. - 12. klase) un noteiks pirmo trīs vietu ieguvējus.
Žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas.
Balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas noslēguma pasākumā.

 Konkursa vērtēšanas komisija
 Iesūtītos darbus vērtēs žūrija 4 cilvēku sastāvā:

Inta Mežule – Smiltenes novada bibliotēkas direktore
Vineta Balode – Smiltenes Mākslas skolas pasniedzēja
Sanita Lārmane - Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre
Alda Liuke - Smiltenes ESIP koordinatore, bibliogrāfe

Konkursa rezultāti
 Konkursa rezultāti tiks paziņoti noslēguma pasākumā.
Konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti mājas lapā http://smiltenesbiblio.blogspot.com/ un http://spbbernunodala.blogspot.com/


Papildu informācija
Jautājumus par konkursa norisi, kā arī darba uzdevumu precizēšanai nepieciešamos jautājumus rakstīt

uz e-pastu alda.liuke@smiltene.lv vai zvanīt pa tālruni 64772334  ( Alda Liuke).Par izstādi Bērnu literatūras nodaļā

Lieliska iespēja piedalīties konkursā - "Latvijai - 100. Domā. Izzini. Stāsti!"Konkurss
Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!


No 2017. gada 6. novembra līdz 2018. gada 30. novembrim Latvijas bibliotēkās uzņēmums “Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) rīko konkursu “Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”.
Konkurss notiks 3 kārtās, un katrai kārtai būs savs nosaukums un tematika.

Konkursa 1. kārta “Latvijas simtgade. Notikumi” norisināsies 2017. gada rudenī:
no 6. novembra līdz 30. novembrim.
Konkursa 2. kārta “Latvijas simtgade. Vietas” norisināsies 2018. gada pavasarī:
no 23. aprīļa līdz 18. maijam.
Konkursa 1. kārta “Latvijas simtgade. Cilvēki” norisināsies 2018. gada rudenī: no 29. oktobra līdz 23. novembrim.

Konkurss visās trijās kārtās vienlaicīgi norisināsies 2 kategorijās:
·         Radošajiem – jāuzraksta eseju (līdz 2 A4 lpp. vai 1500 vārdu) par attiecīgās kārtas tēmu;
·         Erudītajiem – 10 jautājumi par attiecīgās kārtas tēmu.
Katrā konkursa kārtā atsevišķi tiks izvērtēti rezultāti un apbalvoti uzvarētāji. Dalībnieki drīkst piedalīties vienlaikus abās konkursa kategorijās.

Konkursa noslēgumā, izvērtējot visu 3 kārtu rezultātus, tiks noteikta aktīvākā bibliotēka  katrā reģionā (Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme).

Balvu fonds
Radošajiem un Erudītajiem: biļetes uz dažādiem kultūras pasākumiem un dāvanu kartes. Aktīvākajiem bibliotekāriem pārsteiguma balvas.


NOLIKUMS

Dalībnieki
Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lasītājs. No vienas bibliotēkas var pieteikties neierobežots dalībnieku skaits.
Konkursā nedrīkst piedalīties KISC un “LURSOFT IT” darbinieki.

Radošā konkursa dalībnieks, iesniedzot eseju, apstiprina, ka ir tās autors, un piekrīt, ka autora vārds, uzvārds un esejas saturs var tikt publiskots.

Papildus bibliotēkas piedalās konkursā par aktivitāti un, noslēdzoties konkursam, tiek vērtētas visās trīs kārtās kopā.

Reģistrācija
Konkursa dalībnieki reģistrējas vietnē www.news.lv sadaļā “KONKURSS”.
Reģistrācijas iespējas tiek nodrošinātas tikai, apmeklējot publisko bibliotēku. Aizpildot reģistrācijas anketu, dalībnieks dod rakstveida piekrišanu savu datu izmantošanai nolikumā norādītajā apjomā.

Konkursa norise
Katrā konkursa kārtā vienlaikus notiks lasītāju sacensība 2 kategorijās www.news.lv sadaļā ”KONKURSS”:
  • izvēloties kategoriju Erudītajiem, atbilstoši konkursa tēmai, būs jāatbild uz 10 erudīcijas jautājumiem;
  • izvēloties kategoriju Radošajiem, jāpievieno eseja, to augšupielādējot. Sagatavojot eseju, tajā jānorāda atsauce: 1.konkursa kārtā - uz notikumu; 2.konkursa kārtā - uz vietu; 3.konkursa kārtā - uz cilvēku, kas aprakstīts Lursoft laikrakstu bibliotēkā (www.news.lv) ievietotā publikācijā, precīzi norādot laikrakstu un publicēšanas datumu.

Visa konkursa garumā bibliotēkas sacenšas par aktivitāti, aprēķinot konkursa dalībnieku skaitu attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.


Vērtēšana

Erudīcijas konkurss
Uzvarētājus nosaka pēc pareizo atbilžu skaita izlozes kārtībā. Katrā kārtā tiek noteikti 3 erudītākie lasītāji.

Radošā konkurss
Uzvarētājus nosaka, izvēloties labāko eseju, to izvērtēs žūrija, kura sastāvēs no KISC un “Lursoft IT” pārstāvjiem. Katrā kārtā tiks noteikts viens uzvarētājs.

Aktīvākā bibliotēka
Vērtētas tiek Latvijas bibliotēkas, no kurām kaut viens lasītājs ir piedalījies konkursā. Katrā reģionā (Rīga un Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme) tiek noteikta viena aktīvākā bibliotēka, kurai visās trijās konkursa kārtās ir visaugstākais dalību koeficients attiecīgajā reģionā.
Aprēķina metode: koeficients = konkursā piedalījušos lasītāju skaits (kopsumma pa visām kārtām) attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.

Kopumā tiek noteiktas piecas aktīvākās bibliotēkas, no kurām  divas ar visaugstāko dalības koeficientu saņem speciālbalvas.Konkurss. Latvijai 100

piektdiena, 2017. gada 3. novembris

Novembra noskaņāspiektdiena, 2017. gada 27. oktobris

Rokdarbu izstāde

Bibliotēkā rokdarbu izstāde “Manu darbu varavīksne”

No 1. līdz 25. novembrim Smiltenes novada bibliotēkā apskatāma Agijas Mazītes rokdarbu izstāde “Manu darbu varavīksne”.

Izstādē “Manu darbu varavīksne” apskatāmi galvenokārt adījumi bērniem.
A.Mazīte ar rokdarbiem nodarbojas kopš pamatskolas un, viņasprāt, rokdarbi ir viena no tām lietām, kas katrai latviešu sievietei jāprot. Viņa atzīst, ka, pateicoties roku veiklībai, atjautībai, radošumam un spējai adīt, var radīt skaistas un oriģinālas lietas, kādas nav citiem. Agija uzskata, ka cilvēki var sasniegt daudz ko, ja ir uzņēmība. Un izstādes autorei tās netrūkst.
A.Mazīte ir cēsiniece, 2. grupas invalīde un par sevi viņa stāsta: “Man ir roku pirkstu deformācijas, bet daru skaistas lietas. Rokdarbi ir mans hobijs. Brīvajā laikā veidoju izstādes no darbiņiem, rīkoju rokdarbu pēcpusdienas. Savus darinātos rokdarbus pārdodu tirdziņos. Lasu un rakstu dzeju, kā arī piedalos dažāda veida pasākumos.”
Izstādē apskatāma tikai neliela daļa no rokdarbnieces radītā. Ikviens rokdarbu cienītājs laipni aicināts apskatīt izstādi Smiltenes novada bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13, darba dienās no 11:00 līdz 18:00, sestdienās 9.00 līdz 15.00

Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas direktore


trešdiena, 2017. gada 25. oktobris

Oktobra jaunumi

26., 27. un 28. oktobrī - jauno grāmatu dienas!
Laipni lūgti apskatīt un izvēlēties!
Izsniegt sāksim 31. oktobrī!
(30. oktobrī - spodrības diena, bibliotēka slēgta!)


piektdiena, 2017. gada 20. oktobris

Novembra romantikai...Pasākums atcelts!

Pasākums atcelts!

trešdiena, 2017. gada 11. oktobris

12. oktobrī

nelielas izmaiņas darba laikos, jo dosimies uz skaisto Jaunklidža bibliotēku.
12. oktobrī
Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā  notiks  Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēku darbinieku seminārs.

Smiltenes novada bibliotēkā
(Baznīcas laukumā 13)
 Gaidīsim apmeklētājus
15:00 – 18:00

trešdiena, 2017. gada 4. oktobris

Vārdi uzplaukst ziedos


Par oktobra jubilāriemotrdiena, 2017. gada 19. septembris

Izstāde

Atklāšana 22. septembrī pulksten 11.30

Grāmatu jaunumi


pirmdiena, 2017. gada 11. septembris

Bibliotēkā apskatāma izstāde par latviešu rakstu zīmēm Smiltenes novada bibliotēkā no 11. septembra līdz 31. oktobrim apskatāma Valkas novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde “Zīme. Raksts. Ritms. Latviešu rakstu zīmes”

Ceļojošās izstādes “Zīme. Raksts. Ritms.” mērķis ir iepazīstināt ar Valkas novadpētniecības muzejā uzkrāto vēsturisko mantojumu, radīt priekšstatu par Ziemeļlatvijai raksturīgo etnogrāfijā – rakstos, krāsas, ritmos. Latviešu rakstam pamatā ir dažādas zīmes. Zīmes top par rakstu, ja tās vairākkārt atkārtojas noteiktā secībā un ritmā.

Izstāde iepazīstina ar 8 raksturīgākajām latviešu rakstu zīmēm – Krusta zīmi, Māras zīmi, Laimas zīmi, Jumja zīmi, Saules koku, Saules zīmi, Mēness zīmi, Dieva zīmi – kā simboliem, kā raksta elementiem, kā informācijas nesējām, attīstībā no zīmes vienkāršākās formas uz sarežģītāko. Katru zīmi izstādē atklāj vispirms zīmes vienkāršākās formas datorzīmējumi un zīmes kuplinājumi datorgrafikā, tad seko attēli ar Valkas novadpētniecības muzeja krājuma priekšmetiem, kuros attēlota konkrētā zīme vai arī, kuru forma atgādina konkrēto zīmi.

Latvijas kultūras vēsture ir nesaraujami saistīta ar latviešu rakstu zīmēm. Zīmes ietver vērtības, kas tautai ir svarīgas un nes tālāk iepriekšējo paaudžu pieredzi. Tās jau daudzus gadsimtus pirms rakstītā raksta kalpoja kā savdabīgs saziņas līdzeklis. Senatnē zīmēm bija simbolisks raksturs, tām piedēvēja maģisku spēku, ticēja to burvju varai. Tās lietoja, lai aizsargātu sētu no ļaunuma un burvestībām, iezīmētu sev piederošos priekšmetus, arī kā vēstījumu noteiktā reizē un vietā.
Mainoties mūsu tautas pasaules izpratnei, zīmes pakāpeniski zaudē savu maģisko nozīmi un galvenokārt kļūst par rotājošiem elementiem. Tās darina kā atsevišķas lietas vai kā rotājumus uz ēkām un priekšmetiem.

Ar šo izstādi bibliotēka ieskandina TLMS “Smiltene” 70 gadu jubilejas “Kādi ziedi |Smiltenē, tādi manā audeklā” pasākumus.  Tieši šajās telpās, Baznīcas laukumā 13, kur tobrīd atradās kultūras nams, pirmo reizi Smiltenes rokdarbnieces sanāca kopā, lai kopīgi radītu skaistas lietas, iedvesmotu viena otru, un celtu mūsu kultūru saulītē.

Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule, Smiltenes novada bibliotēkas direktore

pēc www.muzejs.valka.lv materiāliem

piektdiena, 2017. gada 8. septembris


pirmdiena, 2017. gada 4. septembris

septembris - dzejas mēnesis


trešdiena, 2017. gada 30. augusts


trešdiena, 2017. gada 23. augusts

Jauno grāmatu dienas augustāJaunās grāmatas varēs iepazīt un rezervēt 24., 25. un 26. augustā.
Izsniegt sāksim 29. augustā.
Grāmatas var aplūkot, sekojot zemāk redzamajai saitei!
Smiltenes bibliotēkas jaunieguvumi

ceturtdiena, 2017. gada 3. augusts

Lepojamies ar skaistajām ainavām Vidzeme – ainavu dārgumiem bagātākais reģions Latvijā; saņemti 333 pieteikumi

Pagājušajā nedēļā noslēdzās skaistāko Vidzemes ainavu pieteikšana Latvijas ainavu dārgumu krātuvei, un saņemto pieteikumu skaits apliecina – Vidzemē netrūkst vietu, ar kurām lepoties. No 928 pieteiktajām Latvijas ainavām 333 pieteikumi saņemti tieši Vidzemes plānošanas reģionā (salīdzinājumam, 193 pieteikumi iesniegti Latgales reģionā, 139 – Zemgales reģionā, 133 – Rīgas reģionā, 130 – Kurzemes reģionā).

Vidzemē ainavas pieteiktas no visiem reģiona novadiem, izņemot Varakļānu novada. Iedzīvotāji visbiežāk izcēluši dabas skaistumu Mazsalacas novadā,  Alūksnes novadā (katrā no tiem vairāk kā 40 pieteikumu) un Burtnieku novadā (vairāk kā 30 pieteikumi).


 Vairāk lasiet: Vidzeme.Ainavu dārgumi.

ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs

Uzmanību!

Pirmdien, 31. jūlijā, bibliotēka būs lasītājiem atvērta, taču 1. un 2. augustā - slēgta.

pirmdiena, 2017. gada 17. jūlijs


Pilsētas svētkos

Pilsētas svētku laikā, 15. jūlijā, izstādes bibliotēkā ienāca aplūkot gan smiltenieši, gan ciemiņi.

ceturtdiena, 2017. gada 13. jūlijs

Pilsētas svētkiem par godu

sestdien, 15. jūlijā, mūsu bibliotēka būs atvērta no pulksten 11:00 līdz 15:00, lai dotu iespēju interesentiem aplūkot izstādes.


pirmdiena, 2017. gada 5. jūnijs

Vasaras sestdienās dosimies dabā!


Alus kausi un kausiņi

Jūnijā, Līgo svētku noskaņā, apskatiet nelielu izstādi!

Jūnijā viegli sameklēt līgo dziesmas!


ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs

ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs

Maija jaunās grāmatas

 Abonementa nodaļā no  25. maija līdz 27. maijam apmeklētāji var iepazīties ar jaunajām grāmatām un pierakstīties uz tām rindā! Būs ko lasīt!

Pilns jaunumu saraksts:  Maija jaunumi

piektdiena, 2017. gada 19. maijs

Lai bērniem prieks!

Mūsu bibliotēkas uzziņu un interneta lasītavu reizēm apmeklē ģimenes ar bērniem. Mazajiem tagad jauns rotaļu stūrītis! Nāciet un izmēģiniet!

trešdiena, 2017. gada 17. maijs

Unikāla grāmata uzziņu lasītavā!

Smiltenes novada bibliotēkas Uzziņu lasītavā apskatāma unikāla grāmata - “Anglijas karaliskās Dārzkopības Biedrības (Royal Horticultural Society) Skuju koku enciklopēdija: šķirņu un sugu visaptveroša rokasgrāmata” 2 sējumos. Grāmatas autori Āris G. Auders, skuju koku kolekcionārs un fotogrāfs no Latvijas un Derek P. Spicer, Britu Skuju koku biedrības priekšsēdētājs, pie grāmatas strādājuši 7 gadus. Abi sējumi izdoti sadarbībā ar Anglijas Karalisko Dārzkopības Biedrību. Enciklopēdija ir bagātīgi ilustrēta, 1500 lappusēs ir aprakstītas vairāk kā 8000 ziemcietīgo un tropisko skuju koku sugu un šķirņu -  visas 615 pasaules sugas, papildus ar to apakšsugām un varietātēm. Enciklopēdijā ievietotā informācija būs noderīga gan profesionāļiem, gan dārzkopības amatieriem.

 Enciklopēdija saņemta kā dāvinājums no biedrības “Laikmets”. 

trešdiena, 2017. gada 10. maijs

Piektdien visi uz Grāmatu svētkiem!

Aicinām uz Valkas reģiona Grāmatu svētkiem 12.maijā Valkā! Autobuss no Smiltenes (pietura pie "Mūzas") plkst.10.00.
 BIBLIOTĒKA Baznīcas laukumā 13 un Gaujas ielā 1 šai dienā SLĒGTA.

otrdiena, 2017. gada 9. maijs

“Svinam Eiropas dienu” Smiltenes pagasta “Lejas Varicēnos”!


Smiltenes novada Bilskas pamatskolas vairāku klašu skolnieki 9. maiju – Eiropas dienu svinēja Smiltenes pagasta “Lejas Varicēnos”.

Mūsu paaudze dzīvo laikā, kad aizvien biežāk izjūtam sekas, kuras izraisījušas globālas klimata izmaiņas. Kopīgiem spēkiem, attīstot zaļo domāšanu, pilnveidojot izpratni un zināšanas par ekoloģisku saimniekošanu, ikviens var dot savu ieguldījumu. Eiropas Vides aģentūras ziņojumā „Klimata pārmaiņas, ietekme un neaizsargātība Eiropā 2016. gadā” secināts, ka klimata pārmaiņas rada aizvien smagākus riskus ekosistēmām, ekonomikai, cilvēku veselībai un labklājībai Eiropā. Ziņojuma prognozes liecina, ka daudzos Eiropas reģionos saasināsies ar klimatu saistīti ekstremāli laika apstākļi. Eiropas Vides aģentūras eksperti iesaka jau pašos pamatos pārveidot pārtikas, enerģētikas, mājokļu, transporta, finanšu, veselības aprūpes un izglītības sistēmas. Svarīga ir pielāgošanās politika un tās pamatā esošo zināšanu padziļināšana. Domājot globāli, rīkosimies lokāli, jo visa sākums jau ir vieta, kurā mēs dzīvojam, mācamies, strādājam.
Interaktīvā pasākuma “Nākotne - mūsu rokās”: “Zaļa Latvija Zaļā Eiropā” laikā ciemojāmies tieši tādā saimniecībā, kur tiek domāts par ekoloģisku dzīvesveidu un saimniekošanu. Dalībnieki iepazina mazas funkcionējošas lauku saimniecības ikdienas dzīvi, guva pozitīvas emocijas un iepazina jaunu pieredzi par alternatīvu, ekoloģisku dzīvesveidu, kas kļūst aizvien populārāks visā Eiropā. Uzzināja par Eiropas Vides aģentūras ziņojumu par pētījumiem un secinājumiem par klimata pārmaiņām.
“Lejas Varicēnu” saimniece Līga Krūmiņa – Krīgere pasākuma dalībniekiem stāstīja par permakultūru kā vienu no ilgtspējīgas saimniekošanas veidiem, padarot dzīvi ērtāku un zaļāku, kā arī par permakultūras principiem Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs.  Thomass Kruegers stāstīja pieredzi Itālijas ekociematā – Damanhur un rādīja savu un brīvprātīgo no dažādām pasaules valstīm veikumu “Lejas Varicēnos”. Spītējot aukstajam laikam, skolnieki piedalījās dažādās aktivitātēs - samīļoja mājdzīvniekus - kazas, vistas, suni un kaķi, spēlēja futbolu, brauca ar ketkariem, trīsi, apskatīja štābiņu kokā un no dabas materiāliem veidoto hobitu māju, raķetes krāsni, picas
krāsni. Kopā ar folkloras kopas "Rudzupuķe" dalībniecēm Zani Bērzu un Līgu Krūmiņu – Krīgeri gāja rotaļās un dejoja dančus, piedalījās permakultūras dobes veidošanā, pusdienoja pie ugunskura vasaras virtuvē.

Ikviens interesents Smiltenes novada bibliotēkā var atrast jaunāko un aktuālāko informāciju par dažādiem, ar klimata pārmaiņām un ekoloģisko saimniekošanu saistītiem, jautājumiem.
Pasākumu organizēja Smiltenes novada bibliotēkas ESIP koordinatore Alda Liuke sadarbībā ar biedrību "Smiltenei un Latvijai".
Pasākumu finansēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
Attēli no pasākuma

Maijā aplūko, izvēlies, lasi


Piektdien, 12. maijā

Grāmatu svētki Valkā
Smiltenes novada bibliotēka būs slēgta, jo mēs dosimies uz Valku, uz Grāmatu svētkiem!

trešdiena, 2017. gada 3. maijs

9. maijs - Eiropas diena!

Atzīmēsim Eiropas dienu, kārtojot Eiropas eksāmenu!

9. maijs visā Eiropā un arī Latvijā tiek atzīmēts kā Eiropas diena. Eiropas dienas aizsākumi saistās ar 1950. gada 9. maiju, kad Francijas ārlietu ministrs Robērs Šūmans, apzinoties trešā pasaules kara draudus, kas varētu aptvert visu Eiropu, nāca klajā ar savu redzējumu par Eiropas valstu sadarbību. Tādējādi tika ielikts "pirmais pamatakmens Eiropas Savienības izveidē".
9. maijā, atzīmējot Eiropas dienu, ikviens Latvijas iedzīvotājs ir aicināts kārtot Eiropas eksāmenu. Atbildiet uz 20 rosinošiem jautājumiem, atklājiet jaunu informāciju, domājiet, saņemiet balvas!
Eksāmenu 9. maijā kārtojam no plkst. 8:00 līdz 21:00, ieejot mājas lapā www.esmaja.lv un izvēloties sev piemēroto vecuma grupu: pieaugušais, 5.-6. klase, 7.-9. klase vai vidusskola. Mājaslapā www.esmaja.lv ir pieejami materiāli, kas palīdz sagatavoties Eiropas eksāmenam.
Eiropas eksāmena sauklis šogad ir "Esi savas dzīves režisors!", mudinot izzināt, piedalīties un ietekmēt apkārt notiekošo, līdzveidojot Latviju, Eiropu un pasauli.
Video: http://ej.uz/EEvideo Vairāk www.esmaja.lv, Facebook Eiropas eksāmens 2017.

                                            Sveicam svētkos!

piektdiena, 2017. gada 28. aprīlis


trešdiena, 2017. gada 26. aprīlis


piektdiena, 2017. gada 21. aprīlis

Bibliotēku nakts 2017

20. aprīlī mums bija notikumiem bagāts datums, jo mūsu bibliotēkā bija daudz mīļu ciemiņu. Attēlu galerija no 20. aprīļa pasākumiem.

ceturtdiena, 2017. gada 20. aprīlis

Bibliotēku nedēļa sākas ar jaunām grāmatām

Jaunās grāmatas - apaļajā plauktā! 20. - 22. aprīlī var pierakstīties rindā uz populārākajiem jaunumiem. 25. aprīlī sāksim tās izsniegt lasītājiem!

otrdiena, 2017. gada 18. aprīlis