Meklēt šajā emuārā

piektdiena, 2011. gada 30. decembris

trešdiena, 2011. gada 28. decembris

sestdiena, 2011. gada 10. decembris

piektdiena, 2011. gada 9. decembrisAtskats uz Novembra pasākumiem.
Projekts „Pasaules nākotne – arī mūsu rokās” Smiltenes novada bibliotēkā.

24. un 25. novembrī Smiltenes novada bibliotēkā notika projekta „ Pasaules nākotne – arī mūsu rokās” pasākumi. Projektu izstrādāja Smiltenes novada bibliotēkas un Valkas novada Centrālās bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatores Alda Liuke un Gunita Gendrjuka, sadarbībā ar Europe Direct informācijas centra Valmierā vadītāju Malvu Šķēli, ZAAO (Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas) vides izglītības speciālisti Ievu Veģeri, Krīgeru ģimeni, Smiltenes Centra vidusskolas, Valkas pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem un audzinātājām. Pasākumus finansēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kas no 2010. gada 1. janvāra koordinē Eiropas Savienības informācijas punktu darbību 32 Latvijas pilsētās.

Projekta mērķis ir rosināt sabiedrību aktīvāk iesaistīties cīņā par vides tīrību, vācot un šķirojot atkritumus. Stabila atkritumu šķirošanas sistēma ir izveidojusies daudzās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Vācijā. Par to 24. novembra pasākumā Krīgeru ģimenes sagatavotajā prezentācijā „Vācijas pieredze – Latvijā” rādīja un stāstīja Thomas Krīgers ar meitiņu Lindu. Viņi arī dalījās pieredzē, kā atkritumi tiek šķiroti viņu ģimenē šeit Latvijā.
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas vides izglītības speciāliste Ieva Veģere prezentācijā stāstīja par sadzīves atkritumu veidiem, to ietekmi uz vidi, šķirošanu. ZAAO speciālistei pasākuma dalībnieki uzdeva daudz dažādu jautājumu. Kā atzina Ieva Veģere, tas liecina, ka sabiedrība ir ieinteresēta uzzināt par šiem jautājumiem.

25. novembrī bibliotēkā aktīvi darbojās Smiltenes Centra vidusskolas 1. - 4. klašu skolnieki ar audzinātājām. Noskatoties Smiltenes ESIP koordinatores prezentāciju par dabas katastrofām un noskatoties Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas vides izglītības speciālistes Ievas Veģeres sagatavoto prezentāciju „Saudzējot dabu, šķirosim atkritumus”, bērni interesantā un atraktīvā veidā apguva zināšanas par nopietnām un svarīgām tēmām.
Skolēni projekta ietvaros ļoti nopietni gatavojās – 1.-2 . klašu bērni aprakstīja vai uzzīmēja kā atkritumi tiek šķiroti mājās, 3. – 4. klašu skolnieki pētīja un veidoja prezentācijas „Mācīsimies no kaimiņiem” (kā atkritumus šķiro mūsu kaimiņi citās Eiropas valstīs). No bērnu darbiem un prezentācijām tiks izveidota ceļojošā izstāde "Pasaules nākotne – arī mūsu rokās", kura tiks izstādīta Smiltenes novada un Valkas novada bibliotēkās.
Smiltenes novada bibliotekāru seminārā 5.decembrī pagastu bibliotēku vadītājas tika informētas par Latvija Republikas Ārlietu ministrijas atbalstītā projekta „Pasaules nākotne – arī mūsu rokās” realizācijas gaitu, skolēnu zināšanu līmeni un secinājumiem. Bibliotēku vadītāji varēs izmantot projekta laikā radītās prezentācijas un izstādes ikvienas bibliotēkas līdzīgu pasākumu organizēšanā, kā arī uzziņu darbā.
Paldies visiem par aktīvu dalību projekta realizācijas laikā!

Alda Liuke
Smiltenes ESIP koordinatore

trešdiena, 2011. gada 7. decembris

Pasākumi decembrī
5. decembrī plkst. 13:00 metodiskā diena Smiltenes novada bibliotekāriem.
5. decembrī plkst. 17:00 lekcija skolēniem par kosmosu "Visums", vada Thomas Krīgers
6. decembrī plkst. 18:00 diskusiju vakars "Ekokopienas Latvijā", vada Jānis Puntulis
Izstāde:
1.-15.12 Klimata pārmaiņas pasaulē un Eiropā


DECEMBRA IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ

6.12.201
Literatūras un teātra zinātniekam
Viktoram Hausmanim-80(1931g.)

20.12.2011
Garīdzniekam, rakstniekam ,sabiedriskam darbiniekam Jurim Rubenim-50(1961g.)

22.12.2011
Mīlas lirikas dzejniekam
Pāvilam Vīlipam-110(1901-1979)

24.12.2011
Amerikāņu rakstniekam
Džeimsam Hedlijam Čeizam-105 (1906-1985)

25.12.2011
Rakstnieks, kuru lasa Zigmunds Skujiņš(1926g.)

25/26.12.2011
Pilna ar prieku top zeme un gaiss,
Ziemassvētku zvaigzne pār pasauli mirdz.

Sagatavoja Ilona Rozīte