Meklēt šajā emuārā

otrdiena, 2015. gada 29. septembris

Gaidīsim ciemos Zentu?


ceturtdiena, 2015. gada 17. septembris

Dziedājām, dainojām, dzejas dienu svinējām!

Valodniece Valerija Bērziņa-Baltiņa par Tautasdziesmām saka – tās pirmām kārtām ir dzeja. Dzejas īstenībā tautu meita brien sidrabiņa upi zelta kurpēm kājiņā, tautu dēls kur baltu puķu uguni, kas „ne dega, ne dzisa, laistīties laistījās”.
Pie neizdzēšamās dzejas uguns mūsu tauta sildījusies kā senā pagātnē, tā arī mūsu dienu latvietis tur atrod siltumu un gaismu.

Bez dzejas uguns mūsu tautasdziesmas glabā arī mūsu tautas dzīves stāstu, latviešu dzīves vērtību atziņas un izjūtas. piektdiena, 2015. gada 11. septembris

Sirsnīgs sveiciens Dzejnieku jubilejā!

Agra gaita, vēla rieta -
Vidū ziedu svētkiem vieta.
/Rainis/


Šodien Rainim 150 dzimšanas diena.
 Mūsu bibliotēkas lasītāja, Anita Mencendorfa, dāvā, pašas zīmētus, lielo dzejnieku portretus ar iedvesmojošām dzejas rindām, lai tie iepriecina ikvienu bibliotēkas apmeklētāju.

 Ar Raiņa dzimšanas dienu saistās arī ikgadējās Dzejas dienas, kas aizsākās 1965. gadā, atzīmējot Dzejnieka 100. jubileju. /www.letonika.lv/

Lai mums visiem skaistas dzejas dienas! Lai septembris- saviļņojošs dzejas mēnesis!

trešdiena, 2015. gada 9. septembris

Gleznas dienas lasītavā


pirmdiena, 2015. gada 7. septembris

Dzejas pirmsākumi...


ceturtdiena, 2015. gada 3. septembris