Meklēt šajā emuārā

piektdiena, 2013. gada 29. novembris

Neparasts suns

Ne jau katrs suns ir īsts palīgs un dziedinātājs. Izrādās- kanisterapijai der tikai retais, pie konkrētas, šim uzdevumam atbilstošas šķirnes piederošs dzīvnieks, kam savas spējas regulāri jāpierāda eksāmenos. Zumzums, kas viesojās mūsu bibliotēkā ir īpašs, viņš ir laipns pret visiem, bet ar vislielāko prieku sadarbojas tieši ar bērniem.

No tikšanās ar kinoloģi Ingunu un īpašo suni Zumzumu cilvēki aizgāja smaidīgi, priecīgi un bagātāki ar jaunām zināšanām un gaišām emocijām.

trešdiena, 2013. gada 20. novembris

Suns, kas palīdz lasīt


Smiltenes novada bibliotēkā
26. novembrī plkst. 17:00

Tematisks pasākums

KANISTERAPIJA
(dziedināšana saskarsmē ar suņiem)

Stāstīs, demonstrēs,
atbildēs uz jautājumiem kinoloģe

Ingūna Tihomirova
ar četrkājaino draugu.

Laipni lūgti visi interesenti
vecumā no 0 līdz 100 gadiem
Ieeja bez maksas

Suvenīri no ceļojumiem

piektdiena, 2013. gada 15. novembris

Sveicam!

18. novembrī bibliotēka slēgta.
Novēlam mūsu bibliotēkas apmeklētājiem daudz prieka Latvijas Dzimšanas dienā!

Atkal jaunos laikos

Tā mūsu novadnieks un bibliotēkas lasītājs Gunārs Godiņš nosaucis savu sarakstīto grāmatu, kurā pastāsta par paša pieredzēto "pārmaiņu laikos" Launkalnes pagastā. 14. novembra vakarā viņš tikās ar interesentiem, lai pastāstītu par savu ieceri, tās realizēšanu un atbildētu uz jautājumiem.

Spēle par Eiropas Savienības lomu jauniešu izglītībā un nodarbinātībā?

Pateicoties uzvarai „Europe Direct” informācijas centra Valmierā izsludinātajā konkursā „Bibliotēka- tilts uz Eiropu”, 5. novembrī ESIP koordinatore Alda Liuke Smiltenes ģimnāzijā uz projekta pasākumu „ES– aktīvs ES pilsonis”: „2013. - Eiropas pilsoņu gads” aicināja 12. klašu skolniekus. Tika izspēlēta simulācijas spēle „Kā Eiropas Savienība var uzlabot jauniešu izglītību un nodarbinātību?”, ko atraktīvi vadīja Eiropas kustības Latvijā pārstāves Kristīne Gailīte un Diāna Potjomkina. Eiropas Kustības Latvijā Simulācijas spēle notika projekta "Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES" ietvaros (projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija). Paldies „Europe Direct” informācijas centram Valmierā par finansiālo atbalstu un Eiropas kustības Latvijā pārstāvēm Kristīnei Gailītei un Diānai Potjomkinai par atbalstu projekta realizēšanā!

otrdiena, 2013. gada 5. novembris

Novadnieka grāmata


14.novembrī plkst.17:00

Smiltenes novada bibliotēkā

tikšanās ar grāmatas

“Atkal jaunos laikos”

autoru Gunāru Godiņu

piektdiena, 2013. gada 1. novembris

„ES – aktīvs ES pilsonis” : „2013. - Eiropas pilsoņu gads.”Kā Eiropas Savienība var uzlabot jauniešu izglītību un nodarbinātību?

2013. gada 5. novembrī plkst. 14:25 Smiltenes ģimnāzijā, Smiltenē, Dakteru ielā 27, Eiropas pilsoņu gadam (2013) veltīts pasākums – simulācijas spēle
„ES – aktīvs ES pilsonis”: „2013. - Eiropas pilsoņu gads.”
Pasākuma organizators Smiltenes novada bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkts sadarbībā ar Valmieras EDIC, Eiropas Kustību Latvijā.


Eiropas Savienībā 2013. gads ir izsludināts par Pilsoņu gadu, lai stiprinātu zināšanas par ES dotajām tiesībām, kas visas Eiropas Savienības teritorijā ir vienlīdzīgas visiem ES pilsoņiem un kas viņiem pienākas tieši tāpēc, ka viņi ir ES pilsoņi – gan sākot no iespējas brīvi strādāt un dzīvot jebkurā ES dalībvalstī, gan līdz politiskām tiesībām iesaistīties ES līmeņa parakstu vākšanā - Eiropas pilsoņu iniciatīvā vai piedalīties vēlēšanās arī citās valstīs.

Pasākuma mērķis- zināšanu un izpratnes veicināšana starp jauniešiem par iespējām un tiesībām, ko nodrošina Eiropas Savienības pilsonība, tādējādi ļaujot ikvienam pilnībā izmantot savas tiesības. Sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā pārstāvēm, ar interaktīvu metožu palīdzību, rosināt Latvijas jauniešus radīt idejas labākas ES politikas veidošanai.

N0VEMBRA IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ

Literatūras izstādes:

10.11.2013
Visi saka ,visi saka,
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena;
Kad varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!

11.11.2013
LĀČPLĒŠA DIENA
13.11.2013

Ilūziju važās brīvais
Dzejnieks Ojārs Vācietis-80(1933-1983g.)

20.11.2013
Nobela literārās prēmijas laureāte
Zelma Lāgerlēva-155(1858-1940g.)
Sagatavoja Ilona Rozīte

Atskatoties uz 25. oktobra diskusiju