Meklēt šajā emuārā

trešdiena, 2012. gada 19. decembris

Ziemassvētku stāsts- labs un patiess

17. decembrī

ne vien novada bibliotekāriem, bet arī citiem latviešu literatūras interesentiem bija iespēja tikties ar rakstnieci Ingunu Baueri.
Viņa lasīja savu "Ziemassvētku stāstu", kas ar realitātes, humora un aizkustinājuma noti atvēra klausītāju sirdis. Vairs nebij grūti rakstniecei pajautāt kā senai paziņai dažādus jautājumus. Svētku noskaņu papildināja skaista egle, floristikas kompozīcijas, piparkūku smarža, daiļa feja un rūķītis.

Metodiskā diena

Ik mēnesi viena pirmdiena mūsu bibliotēkā pulcina Smiltenes novada bibliotēku

vadītājus, lai pārrunātu aktualitātes, mācītos ko jaunu, dalītos pieredzē. 17. decembrī ar bibliotēku aktualitātēm mūs iepazīstināja Valkas bibliotēkas vadītāja- Ginta Dubrovska. Par novadpētniecības matereālu digitalizācijas iespējām pastāstīja Jana Čākure. Sekoja tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri kā arī dalīšanās pieredzē un KIS uzņemto dokumentālo filmiņu- veiksmes stāstu skatīšanās un apspriešana.
otrdiena, 2012. gada 11. decembris

„Ziemassvētku stāsts”


2012. gada 17. decembrī plkst. 13:00

Tikšanās ar rakstnieci.

Par savu radošo darbu un kādu atgadījumu Ziemassvētkos
Jums stāstīs latviešu mūsdienu rakstniece-
Inguna Bauere

Ieeja bez maksas

Vēl vari aplūkot!

IZSTĀDES
Abonementa nodaļā:

No 20.12.- 15.02.2013. Dzintras Fridriksones seno pastkartiņu kolekcijas izstāde „Sirsnīgi sveicieni”

No 05.12.12.-05.01.2013. Daces Matules fotogrāfiju izstāde „Skaistais mums līdzās”

joprojām apskatāma Smiltenes mākslas skolas absolventu
darbu izstāde „Gleznojumi zīdā”


Uzziņu lasītavā:

No 12.12.2012. – 31.01.2013. apskatāma floristes Smaidas Maskinas kompozīciju izstāde „Reiz baltajos Ziemassvētkos”

otrdiena, 2012. gada 4. decembris

Literatūras izstādes abonementa telpā decembrī


11.12.2012 Tematiska lit.izstāde Starptautiskā kalnu diena25-26.12.2012 ZIEMASSVĒTKI

15.12.2012 Stiprā un savdabīgā personība Zenta Mauriņa(1897-1978)

24.12.2012 Zvaigžņu pielūdzējs Jānis Ziemeļnieks(1897-1930)

31.12.2012 Tautiskā romantiķa paraugs Zeiboltu Jēkabs(1867-1924)