Meklēt šajā emuārā

trešdiena, 2013. gada 18. decembris

otrdiena, 2013. gada 3. decembris

Decembris (2013)

piektdiena, 2013. gada 29. novembris

Neparasts suns

Ne jau katrs suns ir īsts palīgs un dziedinātājs. Izrādās- kanisterapijai der tikai retais, pie konkrētas, šim uzdevumam atbilstošas šķirnes piederošs dzīvnieks, kam savas spējas regulāri jāpierāda eksāmenos. Zumzums, kas viesojās mūsu bibliotēkā ir īpašs, viņš ir laipns pret visiem, bet ar vislielāko prieku sadarbojas tieši ar bērniem.

No tikšanās ar kinoloģi Ingunu un īpašo suni Zumzumu cilvēki aizgāja smaidīgi, priecīgi un bagātāki ar jaunām zināšanām un gaišām emocijām.

trešdiena, 2013. gada 20. novembris

Suns, kas palīdz lasīt


Smiltenes novada bibliotēkā
26. novembrī plkst. 17:00

Tematisks pasākums

KANISTERAPIJA
(dziedināšana saskarsmē ar suņiem)

Stāstīs, demonstrēs,
atbildēs uz jautājumiem kinoloģe

Ingūna Tihomirova
ar četrkājaino draugu.

Laipni lūgti visi interesenti
vecumā no 0 līdz 100 gadiem
Ieeja bez maksas

Suvenīri no ceļojumiem

piektdiena, 2013. gada 15. novembris

Sveicam!

18. novembrī bibliotēka slēgta.
Novēlam mūsu bibliotēkas apmeklētājiem daudz prieka Latvijas Dzimšanas dienā!

Atkal jaunos laikos

Tā mūsu novadnieks un bibliotēkas lasītājs Gunārs Godiņš nosaucis savu sarakstīto grāmatu, kurā pastāsta par paša pieredzēto "pārmaiņu laikos" Launkalnes pagastā. 14. novembra vakarā viņš tikās ar interesentiem, lai pastāstītu par savu ieceri, tās realizēšanu un atbildētu uz jautājumiem.

Spēle par Eiropas Savienības lomu jauniešu izglītībā un nodarbinātībā?

Pateicoties uzvarai „Europe Direct” informācijas centra Valmierā izsludinātajā konkursā „Bibliotēka- tilts uz Eiropu”, 5. novembrī ESIP koordinatore Alda Liuke Smiltenes ģimnāzijā uz projekta pasākumu „ES– aktīvs ES pilsonis”: „2013. - Eiropas pilsoņu gads” aicināja 12. klašu skolniekus. Tika izspēlēta simulācijas spēle „Kā Eiropas Savienība var uzlabot jauniešu izglītību un nodarbinātību?”, ko atraktīvi vadīja Eiropas kustības Latvijā pārstāves Kristīne Gailīte un Diāna Potjomkina. Eiropas Kustības Latvijā Simulācijas spēle notika projekta "Aktīva pilsoniskā līdzdalība: Latvija = ES" ietvaros (projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija). Paldies „Europe Direct” informācijas centram Valmierā par finansiālo atbalstu un Eiropas kustības Latvijā pārstāvēm Kristīnei Gailītei un Diānai Potjomkinai par atbalstu projekta realizēšanā!

otrdiena, 2013. gada 5. novembris

Novadnieka grāmata


14.novembrī plkst.17:00

Smiltenes novada bibliotēkā

tikšanās ar grāmatas

“Atkal jaunos laikos”

autoru Gunāru Godiņu

piektdiena, 2013. gada 1. novembris

„ES – aktīvs ES pilsonis” : „2013. - Eiropas pilsoņu gads.”Kā Eiropas Savienība var uzlabot jauniešu izglītību un nodarbinātību?

2013. gada 5. novembrī plkst. 14:25 Smiltenes ģimnāzijā, Smiltenē, Dakteru ielā 27, Eiropas pilsoņu gadam (2013) veltīts pasākums – simulācijas spēle
„ES – aktīvs ES pilsonis”: „2013. - Eiropas pilsoņu gads.”
Pasākuma organizators Smiltenes novada bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkts sadarbībā ar Valmieras EDIC, Eiropas Kustību Latvijā.


Eiropas Savienībā 2013. gads ir izsludināts par Pilsoņu gadu, lai stiprinātu zināšanas par ES dotajām tiesībām, kas visas Eiropas Savienības teritorijā ir vienlīdzīgas visiem ES pilsoņiem un kas viņiem pienākas tieši tāpēc, ka viņi ir ES pilsoņi – gan sākot no iespējas brīvi strādāt un dzīvot jebkurā ES dalībvalstī, gan līdz politiskām tiesībām iesaistīties ES līmeņa parakstu vākšanā - Eiropas pilsoņu iniciatīvā vai piedalīties vēlēšanās arī citās valstīs.

Pasākuma mērķis- zināšanu un izpratnes veicināšana starp jauniešiem par iespējām un tiesībām, ko nodrošina Eiropas Savienības pilsonība, tādējādi ļaujot ikvienam pilnībā izmantot savas tiesības. Sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā pārstāvēm, ar interaktīvu metožu palīdzību, rosināt Latvijas jauniešus radīt idejas labākas ES politikas veidošanai.

N0VEMBRA IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ

Literatūras izstādes:

10.11.2013
Visi saka ,visi saka,
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena;
Kad varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!

11.11.2013
LĀČPLĒŠA DIENA
13.11.2013

Ilūziju važās brīvais
Dzejnieks Ojārs Vācietis-80(1933-1983g.)

20.11.2013
Nobela literārās prēmijas laureāte
Zelma Lāgerlēva-155(1858-1940g.)
Sagatavoja Ilona Rozīte

Atskatoties uz 25. oktobra diskusiju

pirmdiena, 2013. gada 21. oktobris

Nāc diskutēt par sievietes lomu sabiedrībā!

Pieteikties uz diskusiju var Smiltenes novada bibliotēkā vai pa telefonu 64772334

piektdiena, 2013. gada 11. oktobris

Latviešu jaunākā oriģinālliteratūra visās mūsu novada bibliotēkās

http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Afisas/2013/Afisas/Smiltenes_biblioteka.pdf
Mūsu bibliotēka veiksmīgi iesaistījusies Kultūrkapitāla fonda finansētajā Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kultūras projektā “Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”.
Projekta mērķis ir sekmēt labāko latviešu oriģinālliteratūras darbu pieejamību visiem Smiltenes novada bibliotēku lietotājiem.
Smiltenes novada bibliotēka saņēmusi 152 jaunas grāmatas 800 LVL vērtībā. Novada bibliotēkās grāmatas būs pieejamas jau oktobrī. Lasītājiem būs pieejamas latviešu autoru dokumentālā un biogrāfiskā proza, jaunākie dzeju krājumi, romāni un stāsti, u. c. literatūra. Projektā iegūtas arī vairāki audio CD un DVD par Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa un Gunta Bereļa dzīvi un daiļradi.

trešdiena, 2013. gada 9. oktobris

Kultūrvēsturiskās vērtības senajās un mūsdienu fotogrāfijās

Š. g. 7. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 13:30 Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā Smiltenē, Gaujas ielā 1 notika Valkas reģiona publisko bibliotēku vadītāju seminārs „Kultūrvēsturiskās vērtības senajās un mūsdienu fotogrāfijās”.

Semināru atklāja Ginta Dubrovska, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore. Pēc ievadvārdiem un aktualitāšu kodolīga apskata, vārds tika dots viešņai no Rīgas- Gintai Zalcmanei, LNB digitālās bibliotēkas „Letonica” projekta „Zudusī Latvija” vadītājai, kura dalījās savā pieredzē un deva praktiskus padomus bibliotekāriem fotogrāfiju skenēšanai un apstrādei.

Jānis Puntulis, vēsturnieks, biedrības „Smiltenei un Latvijai” dalībnieks, uzsvēra mājvietu fotografēšanas aktualitāti un iepazīstināja ar savu izstrādāto metodi, runājot par novadpētniecību un viensētu vēstures izpēti Smiltenes novadā.


Seminārs notika projekta „Radīt nākotni, balstoties kultūras mantojumā” ietvaros. Projektu atbalsta VKKF Vidzemes kultūras programma.

piektdiena, 2013. gada 4. oktobris

7. oktobrī nāciet no plkst. 14:00

Mūsu bibliotēka būs atvērta lasītājiem no plkst. 14:00, jo ir novada bibliotekāru metodiskā diena, kuras ietvaros Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā Smiltenē, Gaujas ielā 1 notiks reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru seminārs „Kultūrvēsturiskās vērtības senajās un mūsdienu fotogrāfijās”. Seminārs notiek projekta „Radīt nākotni, balstoties kultūras mantojumā” ietvaros. Projektu atbalsta VKKF Vidzemes kultūras programma.

trešdiena, 2013. gada 2. oktobris

Oktobra mēneša literatūras izstādes abonementa nodaļā

6.10.2013
"Latvietis savā zemē"
Latviešu rakstnieks, prozaiķis, Alberts Bels-75 (1938g.)

13.10.2013
Dzejniekam Ziedonim Purvam-90 (1923-1989g.)

19.10.2013
Rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei-115 (1898-1955g.)

24.102013
ANO diena; Pasaules informācijas attīstības diena

28.10.2013
Tēlniekam Kārlim Zālem 125 (1988-1942g.)

Sagatavoja Ilona Rozīte


Tava īpašā grāmata Gaismas pilī

Smiltenes novada bibliotēka aicina piedalīties akcijā „Tautas grāmatu plaukts”

Tā ir iespēja ikvienam dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vienu sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu. Tā kopā ar vairākiem desmitiem tūkstošu citu iedzīvotāju dāvinātu grāmatu nonāks un tiks glabāta bibliotēkas jaunās ēkas īpašajā stikla plauktā, kas sliesies piecu stāvu augstumā. Šī arhitekta Gunāra Birkerta projektētā stikla konstrukcija jeb plaukts būs arī viens no centrālajiem ēkas elementiem un pieejams ikvienam lasītājam.

Kāpēc dāvināt? Mēs vēlamies, lai bibliotēkā būtu īpaša vieta, ko veidojuši cilvēki paši. Tapēc mums ir svarīgi, lai grāmatā būtu stāsts, kas vēsta par katra individuālo vēsturi, par to, kas nav izlasāms encikolpēdijās, zinātniskos pētījumos vai rakstos. Par ikdienu, nejaušībām, sajūtām vai uzskatiem. Par to, kas citādi nogrimtu laika plūdumā. Šo individuālo stāstu vai veltījumu varēs izlasīt cilvēki šodien un arī nākamās paaudzes. "Tautas grāmatu plaukta" saturs arī sniegs mums priekšstatu par attieksmi pret lasīšanu un kultūru nemierīgajā informācijas laikmetā. Vairāk informācijas www.tautasgramatuplaukts.lv
Gaidīsim Jūs kopā ar grāmatu un stāstu Smiltenes novada bibliotēkā līdz 1. novembrim.

otrdiena, 2013. gada 17. septembris

ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris

Dzejiska tikšanās

Paņem tos vārdus, kas skanēt prot.
Tos, kas dvēselei prieku var dot.
Ziemās, vasarās sasildīt spēj,
Gaišas, svētīgas pārdomas sēj.
Svētkos lai vārdos var noskaņu rast,
Jāprot tos pasniegt, apmīļot prast.
Paņem tos vārdus, ja tie varēs spēt
Ikdienā, svētkos Tev noderēt!
/Vesma Kokle-Līviņa/

Vairāk foto attēlu var redzēt un lejuplādēt no slaidrādes (Picassa)