Meklēt šajā emuārā

pirmdiena, 2017. gada 18. decembris

Priecīgus svētkus!


Aumeisteros arī turpmāk varēs saņemt bibliotekāro pakalpojumu

Jaunajā gadā divas reizes mēnesī uz Aumeisteriem nogādās gan grāmatas, gan periodikas izdevumus. No šā gada 18. decembra Grundzāles bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Aumeisteros ir slēgts.

Turpmāk iedzīvotājiem Aumeisteros bibliotekāro pakalpojumu nodrošinās Grundzāles bibliotēka. Sākot ar 2018. gada janvāri Grundzāles bibliotēkas vadītāja Ilona Briede divas reizes mēnesī uz Aumeisteriem nogādās gan grāmatas, gan periodikas izdevumus. Mēneša otrajā un ceturtajā trešdienā plkst. 13.00  laukumā pie autobusa pieturas ieradīsies Grundzāles pagasta autobusiņš. Tajā varēs gan nodot, gan saņemt grāmatas un žurnālus.
Tuvākā bibliotēka atrodas Grundzālē, Tilta ielā 5, pagasta pārvaldes ēkā. Tās darba laiks: pirmdien, trešdien un ceturtdien 8.00 - 18.00; otrdien 15.00- 18.00; piektdien 13.00 - 17.00 (katra mēneša pirmajā pirmdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena), telefona numurs: 25769055, e-pasta adrese: grundzalesbiblioteka@smiltene.lv. Iedzīvotāji var izmantot iespēju pieprasīt sev interesējošo grāmatu vai citu informāciju pa telefonu vai e-pastu, vai uz vietas Grundzāles bibliotēkā. Iesakām izmantot bibliotēkas arī Palsmanē un Smiltenē.
Šā gada 29. septembra Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums uzsākt Smiltenes novada bibliotēkas Grundzāles bibliotēkas reorganizāciju līdz 2017. gada 29. decembrim, likvidējot bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu Aumeisteros.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada bibliotēkas direktore

Inta Mežule

ceturtdiena, 2017. gada 14. decembris

Decembrī jauno grāmatu dienas

Decembra jaunās grāmatas varēs apskatīt 21., 22. decembrī, bet jau sākot ar 23. decembri tās varēs ņemt uz mājām lasīšanai.
Jaunās grāmatas 

otrdiena, 2017. gada 12. decembris

Notikumi Blomes bibliotēkā

Blomes bibliotēkā gaida Ziemassvētkus. Tos ļoti gaida bērni. Svētku sajūtai palīdz tuvoties darbiņi radošajās darbnīcās. 11.decembrī Blomes pamatskolas skolēni kopā ar darbmācības skolotāju Āriju pagatavoja skaistus puzurus.Jaunākiem Blomes bērnu dārza bērniem bibliotēkā 12. decembrī bija jauka rotaļu pēcpusdiena. Ar bibliotēku iepazīstināja Blomes bibliotēkas vadītāja Alda Meldere.


piektdiena, 2017. gada 1. decembris

Decembrī abonementā

Sācies gada pēdējais mēnesis - decembris.  Ilona Rozīte, abonementa nodaļas vecākā bibliotekāre, sagatavojusi nelielas literatūras izstādes rakstniekiem, kam apaļas jubilejas.

ceturtdiena, 2017. gada 30. novembris

Aizvadīts projekta noslēguma pasākums


 29. novembrī, Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notika projekta “Veidosim kopīgu Eiropas nākotni - savā pilsētā, savā pašvaldībā, savā valstī” noslēguma pasākums. Uz pasākumu bija ieradušies skolēni, kas piedalījās konkursā “Radošo ideju banka “Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta” un sadarbības partneri. Konkursa darbos skolēni izteica savu nākotnes redzējumu, ieteikumus, idejas un vīzijas pilsētas un apkārtnes uzlabošanai, jaunu vides objektu veidošanā, interesantu tradīciju veidošanā. Konkursa mērķis bija veidot un stiprināt skolēnu piederības izjūtu savai pilsētai, novadam un valstij, kā arī paplašināt skolēnu redzesloku par modernu pilsētvidi Eiropas kontekstā un tās attīstības iespējām nākotnē. Tika iesniegti gan individuāli, gan kolektīvi izstrādāti darbi. Pavisam kopā tika saņemti 40 darbi. Pasākumu atklāja Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe, Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatore Alda Liuke. Bērnu iesniegtos darbus atzinīgi novērtēja Smiltenes novada domes Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine un izteica novēlējumu arī turpmāk piedalīties dažāda veida projektos. ESIP koordinatore Alda Liuke, informējot par iespējām mācību jomā Eiropas Savienībā, rosināja skolēnus izglītot un pilnveidot sevi, lai, atgriežoties savā dzimtajā pilsētā, dotu savu ieguldījumu. Ikviens interesents Smiltenes novada bibliotēkā var atrast jaunāko un aktuālāko informāciju par šo tēmu.
Par piedalīšanos radošo darbu konkursā „Ideju banka: “Smiltene - Eiropas nākotnes pilsēta” skolēni tika apbalvoti. Pasākumu papildināja Smiltenes Mūzikas skolas audzēkņu muzikāls priekšnesums. 
Pasākuma apmeklētāji varēja apskatīt konkursa darbu izstādi, pēc tam šie darbi būs apskatāmi Smiltenes novada bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13 līdz 30. decembrim.
Pasākumu organizēja Smiltenes novada bibliotēkas ESIP koordinatore Alda Liuke sadarbībā ar Smiltenes vidusskolu. Paldies Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītājai Ingunai Kudlānei, skolotājai Elitai Babrai, Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centra vadītājai Ingai Sīmanei, Smiltenes mākslas skolas direktoram Haraldam Balodim par līdzdalību projekta realizēšanā.

Pasākumu finansēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.

Ieskats dažās idejās

7.d klases komandas veikums - interesants un labi izstrādāts Smiltenes centra makets “Nākotnes zaļais stūrītis” - ar zaļo zonu un strūklaku.
Vairākos darbos bija ideja par skatu torni. Lai gan Smiltenē ir skatu tornis, kas pieder privātpersonai, un kādreiz bija atvērts apmeklētājiem, tagad šis tornis ir slēgts. Skolēni savos darbos izteica vēlmi rast iespēju atjaunot šo torni, vai arī uzcelt jaunu citā vietā. 11.b klases skolniece Elīza Kaupe uzzīmējusi un aprakstījusi nākotnes skatu torni, kas atrastos Cērtenes pilskalnā: “Tas ir liels skatu tornis ar 3 stāviem. 1. stāvs ar nožogojumu un iekšā ir dārzs, kur aug pat koki un krūmi. Tas varētu būt kā parks. 2. stāvs būtu zinātnes stāvs. Logi kā kaleidoskopi. Tad Jūs varētu redzēt dabu caur logiem interesantā un citādā veidā. Tas varētu būt pilns ar izgudrojumiem – skaistiem un izglītojošiem. Trešajā stāvā būtu liels skatu laukums, no kura varētu redzēt tālu un atpūsties ar draugiem vai ģimeni. Tur varētu būt teleskops, lai Jūs varētu vērot zvaigznes un planētas naktī. Pirmais stāvs ir trīsstūra formā, otrais ir apaļš, trešais stāvs ir kvadrāts. Lietus laikā parādās jumts un pārsedz trešo stāvu, lai cilvēki nesalīst.”
Arī 7.a klases skolniece Diāna Meldere ierosina atjaunot skatu torni un piedāvā ideju vecajā ugunsdzēsēju depo ēkā ierīkot muzeju par Smiltenes vēsturi, Tepera promenādē varētu būt vieta ( kafejnīca), kur izbaudīt firsta Līvena gardumus un kafijas tasi. Ieviest jaunu tradīciju - firsta Līvena svētkus, kuros varētu nobaudīt firsta Līvena gardumus, izstaigāt pagātnes takas, kā arī ļauties vēsturiskām pārmaiņām.
Rigonda Buša no 11.b klases vēlētos, lai uz skolas jumta būtu eksotisks Ziemas dārzs, kurā augtu svešzemju augi un krūmi, kurš zaļotu visu gadu.
11.b klases skolnieks Emīls Vizulis uzzīmējis Smiltenes Nākotnes moderno celtni – Pusaudžu brīvā laika centru.
9.c klase komanda piedāvāja Smiltenes Jaunajā parkā ieviest dažādus jauninājumus – parka nogāzē izveidot ragaviņu un slēpošanas trasi, uzbūvēt pacēlāju un inventāra nomas punktu.
Elīza Būda 11.b klases skolniece domājusi kā pilnveidot Smiltenes centru: “…mana ideja ir - pašā centrā novietot strūklaku, kura darbotos dažādos režīmos. Strūklaka būtu dažādās krāsās un būtu apgaismota ne tikai naktī, bet arī dienas tumšajās stundās. Kā arī, es domāju, šeit būtu nepieciešama zaļā zona ar nelieliem krūmiem un dzeltenām puķēm. Dzeltenā krāsa tāpēc, ka šī krāsa ir novada simbols.”
8.a klases skolnieks Emīls Vaidre – vēlētos atjaunot šaursliežu dzelzceļu, kāds senāk darbojās Smiltenē.
 6.c klases komanda idejas ir – šaursliežu dzelzceļa atjaunošana, dzīvnieku patversmes izveidošana, atvērt peldbaseinu, uzbūvēt debesu skata torni.
6.a klases komanda vēlas robotu darbnīcu. 
3.c klases skolniece Ennija Skrastiņa cer, ka Smiltenē kādreiz būs jauna un liela bibliotēka.                                                                                
Alda Liuke,
Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe,
ESIP koordinatore

Burvīgas rotas

Es neesmu burve, es tikai mācos 
Šo nosaukumu čaklā rokdarbniece Alda Zarecka ir devusi savai pērļošanas tehnikā darināto rotu izstādei, kuru no 1. decembra var aplūkot Smiltenes novada bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13. Tas viņai ienācis prātā pēc sarunas ar draudzeni, kura pa telefonu jautājusi: “Ko dari? Vai atkal buries ar savām pērlītēm?”
Alda ir viena no biedrības “Pūra lāde” rokdarbniecēm, kas jau vairākus gadus piektdienu vakaros pulcējas, lai kopīgi darītu rokdarbus un dalītos pieredzē. Kādā no tikšanās reizēm Evija Šube ierādījusi - kā pērļošanas tehnikā gatavot rotas. “Tā bija mana “rotu ābece”, ”saka Alda.
Alda Zarecka ir smilteniete, beigusi Smiltenes vidusskolu 1981. gadā. Interesanti, ka viņa ir dzimusi Moldāvijā. Tur ciemojoties, Aldai ļoti paticis cilāt un pētīt vecmāmiņas daudzās krelles. Viņa stāsta: “Pērļu rotas - sen lolotas sapnis, kurš pamazām sāk realizēties dzīvē. Radošo dzirksti un mīlestību pret rokdarbiem un roku darbiem ielika šūpulī māmiņa – Elza Cimbaļuka. Šī nelielā izstāde ir veltījums viņas piemiņai…”
Rotas ir tiešām burvīgas! Nāciet un skatieties paši!
Informāciju sagatavoja bibliotekāre Vita Rutka

piektdiena, 2017. gada 24. novembris

Jaunās grāmatas jau plauktā

Laipni lūgti aplūkot un izvēlēties kādu no 82 grāmatām, kas piepilda jaunumu plauktu mūsu bibliotēkā. Izsniegt novembrī iegādātās grāmatas sāksim 28. novembrī!
Jaunumi katalogā: IESKATIES TE!

ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris

“Brīvprātīgais darbs – iespējas jauniešiem”: Erasmus+ programmai 30. jubilejas gads.
 “Brīvprātīgais darbs – iespējas jauniešiem”:
Erasmus+ programmai 30. jubilejas gads.
Smiltenes vidusskola, Dakteru ielā Nr. 27, 2017. gada 22. novembrī

Pirms 30 gadiem – 1987. gadā sāka darboties Erasmus programma kā neliela augstākās izglītības studentu mobilitātes shēma. Kopš sākuma, kad pirmajā gadā piedalījās tikai 3200 studentu, Erasmus kļuvusi par vienu no vissekmīgākajām programmām. Izmantojot šo programmu, 9 miljoni guvuši iespēju studēt, strādāt un apgūt darba pieredzi ārzemēs.
2014. gadā tika radīta programma Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kas ilgst no 2014.  līdz 2020. gadam. Tā balstīta uz neformālo izglītību – mācīšanos, kas piemērota ikviena dalībnieka interesēm un vajadzībām. Tās mērķis paaugstināt jauniešu prasmju un spēju līmeni, stiprināt Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un iecietību jauniešu vidū, rosinot iesaistīties ES nākotnes veidošanā.
Informāciju par šiem dažādajiem projektiem mēs varam uzzināt gan internetā, gan arī dažādos informatīvos materiālos, bet interesantāk par to uzzināt no jauniešu - projektu dalībnieku pieredzes un atsauksmēm.
22. novembrī šāda iespēja bija Smiltenes vidusskolas 10. klašu skolēniem pasākumā, ko rīkoja Smiltenes novada bibliotēka sadarbībā ar Europa Direct informācijas centru Valmierā. Smiltenes novada “Lejas Varicēnos” pašlaik dzīvo un strādā 2 brīvprātīgās programmas Erasmus+” ietvaros  Mariam Tlashadze no Gruzijas un Lucie Horau no Francijas, apgūstot zināšanas permakultūrā.  Prezentācijās, video filmiņās un sarunās skolēni uzzināja gan par jauniešu iespējām Eiropas brīvprātīgā darba programmā, gan par katras dalībnieces valsts simboliem, kultūru un skaistākajām vietām. Jaunietes bija sagatavojušas muzikālu priekšnesumu un kā īpašs pārsteigums bija viņu izpildītā dziesma latviešu valodā - “Skaista ir mana Latvija”. Smiltenes novada bibliotēkas ESIP koordinatore Alda Liuke bija sagatavojusi informatīvo izstādi “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Ikviens interesants ar to var iepazīties Smiltenes novada bibliotēkā līdz 15. decembrim.
Eiropas brīvprātīgais darbs ir izaicinājums jauniešiem. Gūstot jaunu dzīves pieredzi, iepazīstot citas valsts kultūru, dodot ieguldījumu sabiedrības, labā tiek veicināta ikviena personiskā izaugsme.
No kreisās Lucie Horau no Francijas un Mariam Tlashadze no Gruzijas
Vairāk attēlu no pasākuma - šeit

otrdiena, 2017. gada 21. novembris

Pasākums Smiltenes vidusskolas 10. klašu skolēniem


                                                                                                                                   ESIP Smiltene


“Brīvprātīgais darbs – iespējas jauniešiem”:
Erasmus+ programmai 30. jubilejas gads.
Smiltenes vidusskola, Dakteru ielā Nr. 27
2017. gada 22. novembrī plkst. 9:40

Darba kārtība:
9:10 - 9:40 Dalībnieku reģistrācija
9:40 - 9:50 Ievadvārdi - Erasmus+ programmai - 30 (Smiltenes ESIP koordinatore  Alda  Liuke)
 9:50  - 12:00
·         Jauniešu iespējas Eiropas brīvprātīgā darba programmā: Tikšanās ar  Erasmus + brīvprātīgajām Mariam Tlashadze (Gruzija) un Lucie Horau
 (Francija).
·         Muzikāls pārsteigums                
·         Neformālas sarunas.
·         Informatīvo materiālu izstāde “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

pirmdiena, 2017. gada 6. novembris

Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta
Skolēnu radošo ideju banka “Smiltene – Eiropas nākotnes pilsēta”

Konkursa nolikums

Konkursa idejas vispārīgs apraksts
 Aicinām skolēnus no 7.-12. klasei piedalīties radošo darbu konkursā “Smiltene - Eiropas nākotnes pilsēta” projekta “Veidosim kopīgu Eiropas nākotni - savā pilsētā, savā pašvaldībā, savā valstī” ietvaros. Savos darbos izteikt savu nākotnes redzējumu, ieteikumus, idejas un vīzijas pilsētas un apkārtnes uzlabošanai, jaunu vides objektu veidošanā, interesantu tradīciju veidošanā utt. Rakstiskā, zīmējuma, video vai jebkurā citā formātā paust savu oriģinālo un radošo ideju par Smiltenes kā modernas pilsētvides attīstību nākotnē.
Jaunieši, kuri izstrādās spēcīgākās, aizraujošākās un labākās idejas, tiks apbalvoti.

Konkursa mērķis un uzdevums
 Veidot un stiprināt skolēnu piederības izjūtu savai pilsētai, novadam un valstij. Veicinot pozitīvu attieksmi un atbildības sajūtu par vidi, kurā dzīvojam, sekmēt valstiskās apziņas veidošanos un pilsonisko audzināšanu. Paplašināt skolēnu redzesloku par modernu pilsētvidi Eiropas kontekstā un tās attīstības iespējām nākotnē.

Konkursu rīko
 Smiltenes novada bibliotēkas ESIP sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Smiltenes vidusskolu.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība
 Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 20. novembrim.
Darbus iesniedz Smiltenes vidusskolas bibliotēkas vadītājai Ingunai Kudlānei Smiltenes vidusskolā, Smiltenes ESIP koordinatorei, bibliogrāfei Aldai Liukei Smiltenes novada bibliotēkā vai bibliotekārei Sanitai Lārmanei Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā. Video formāta darbus var iesūtīt elektroniski uz e-pasta adresi alda.liuke@smiltene.lv vai sanita.larmane@smiltene.lv

Darbu veidi
 Apraksti, zīmējumi, kolāžas, video un citi vizualizācijas veidi.


Konkursa vērtēšanas kritēriji
 Darba atbilstība konkursa tēmai.
Oriģinalitāte un radošs temata risinājums.
Darba vizuālā kvalitāte.

Kopējais viena darba apjoms nav stingri noteikts.


Uzvarētāja noteikšana:
 Konkursa uzvarētājus nosaka konkursa žūrija.
Konkursā iesniegtos darbus izvērtēs pa klašu grupām (7. - 9. klase un 10. - 12. klase) un noteiks pirmo trīs vietu ieguvējus.
Žūrijai ir tiesības piešķirt papildu veicināšanas balvas.
Balvas konkursa uzvarētājiem tiks pasniegtas noslēguma pasākumā.

 Konkursa vērtēšanas komisija
 Iesūtītos darbus vērtēs žūrija 4 cilvēku sastāvā:

Inta Mežule – Smiltenes novada bibliotēkas direktore
Vineta Balode – Smiltenes Mākslas skolas pasniedzēja
Sanita Lārmane - Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas bibliotekāre
Alda Liuke - Smiltenes ESIP koordinatore, bibliogrāfe

Konkursa rezultāti
 Konkursa rezultāti tiks paziņoti noslēguma pasākumā.
Konkursa uzvarētāju vārdi tiks publicēti mājas lapā http://smiltenesbiblio.blogspot.com/ un http://spbbernunodala.blogspot.com/


Papildu informācija
Jautājumus par konkursa norisi, kā arī darba uzdevumu precizēšanai nepieciešamos jautājumus rakstīt

uz e-pastu alda.liuke@smiltene.lv vai zvanīt pa tālruni 64772334  ( Alda Liuke).Par izstādi Bērnu literatūras nodaļā

Lieliska iespēja piedalīties konkursā - "Latvijai - 100. Domā. Izzini. Stāsti!"Konkurss
Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!


No 2017. gada 6. novembra līdz 2018. gada 30. novembrim Latvijas bibliotēkās uzņēmums “Lursoft IT” un Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) rīko konkursu “Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”.
Konkurss notiks 3 kārtās, un katrai kārtai būs savs nosaukums un tematika.

Konkursa 1. kārta “Latvijas simtgade. Notikumi” norisināsies 2017. gada rudenī:
no 6. novembra līdz 30. novembrim.
Konkursa 2. kārta “Latvijas simtgade. Vietas” norisināsies 2018. gada pavasarī:
no 23. aprīļa līdz 18. maijam.
Konkursa 1. kārta “Latvijas simtgade. Cilvēki” norisināsies 2018. gada rudenī: no 29. oktobra līdz 23. novembrim.

Konkurss visās trijās kārtās vienlaicīgi norisināsies 2 kategorijās:
·         Radošajiem – jāuzraksta eseju (līdz 2 A4 lpp. vai 1500 vārdu) par attiecīgās kārtas tēmu;
·         Erudītajiem – 10 jautājumi par attiecīgās kārtas tēmu.
Katrā konkursa kārtā atsevišķi tiks izvērtēti rezultāti un apbalvoti uzvarētāji. Dalībnieki drīkst piedalīties vienlaikus abās konkursa kategorijās.

Konkursa noslēgumā, izvērtējot visu 3 kārtu rezultātus, tiks noteikta aktīvākā bibliotēka  katrā reģionā (Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme).

Balvu fonds
Radošajiem un Erudītajiem: biļetes uz dažādiem kultūras pasākumiem un dāvanu kartes. Aktīvākajiem bibliotekāriem pārsteiguma balvas.


NOLIKUMS

Dalībnieki
Konkursā var piedalīties ikviens Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas lasītājs. No vienas bibliotēkas var pieteikties neierobežots dalībnieku skaits.
Konkursā nedrīkst piedalīties KISC un “LURSOFT IT” darbinieki.

Radošā konkursa dalībnieks, iesniedzot eseju, apstiprina, ka ir tās autors, un piekrīt, ka autora vārds, uzvārds un esejas saturs var tikt publiskots.

Papildus bibliotēkas piedalās konkursā par aktivitāti un, noslēdzoties konkursam, tiek vērtētas visās trīs kārtās kopā.

Reģistrācija
Konkursa dalībnieki reģistrējas vietnē www.news.lv sadaļā “KONKURSS”.
Reģistrācijas iespējas tiek nodrošinātas tikai, apmeklējot publisko bibliotēku. Aizpildot reģistrācijas anketu, dalībnieks dod rakstveida piekrišanu savu datu izmantošanai nolikumā norādītajā apjomā.

Konkursa norise
Katrā konkursa kārtā vienlaikus notiks lasītāju sacensība 2 kategorijās www.news.lv sadaļā ”KONKURSS”:
  • izvēloties kategoriju Erudītajiem, atbilstoši konkursa tēmai, būs jāatbild uz 10 erudīcijas jautājumiem;
  • izvēloties kategoriju Radošajiem, jāpievieno eseja, to augšupielādējot. Sagatavojot eseju, tajā jānorāda atsauce: 1.konkursa kārtā - uz notikumu; 2.konkursa kārtā - uz vietu; 3.konkursa kārtā - uz cilvēku, kas aprakstīts Lursoft laikrakstu bibliotēkā (www.news.lv) ievietotā publikācijā, precīzi norādot laikrakstu un publicēšanas datumu.

Visa konkursa garumā bibliotēkas sacenšas par aktivitāti, aprēķinot konkursa dalībnieku skaitu attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.


Vērtēšana

Erudīcijas konkurss
Uzvarētājus nosaka pēc pareizo atbilžu skaita izlozes kārtībā. Katrā kārtā tiek noteikti 3 erudītākie lasītāji.

Radošā konkurss
Uzvarētājus nosaka, izvēloties labāko eseju, to izvērtēs žūrija, kura sastāvēs no KISC un “Lursoft IT” pārstāvjiem. Katrā kārtā tiks noteikts viens uzvarētājs.

Aktīvākā bibliotēka
Vērtētas tiek Latvijas bibliotēkas, no kurām kaut viens lasītājs ir piedalījies konkursā. Katrā reģionā (Rīga un Pierīga, Kurzeme, Zemgale, Latgale, Vidzeme) tiek noteikta viena aktīvākā bibliotēka, kurai visās trijās konkursa kārtās ir visaugstākais dalību koeficients attiecīgajā reģionā.
Aprēķina metode: koeficients = konkursā piedalījušos lasītāju skaits (kopsumma pa visām kārtām) attiecībā pret bibliotēkā reģistrēto lasītāju skaitu.

Kopumā tiek noteiktas piecas aktīvākās bibliotēkas, no kurām  divas ar visaugstāko dalības koeficientu saņem speciālbalvas.Konkurss. Latvijai 100

piektdiena, 2017. gada 3. novembris

Novembra noskaņāspiektdiena, 2017. gada 27. oktobris

Rokdarbu izstāde

Bibliotēkā rokdarbu izstāde “Manu darbu varavīksne”

No 1. līdz 25. novembrim Smiltenes novada bibliotēkā apskatāma Agijas Mazītes rokdarbu izstāde “Manu darbu varavīksne”.

Izstādē “Manu darbu varavīksne” apskatāmi galvenokārt adījumi bērniem.
A.Mazīte ar rokdarbiem nodarbojas kopš pamatskolas un, viņasprāt, rokdarbi ir viena no tām lietām, kas katrai latviešu sievietei jāprot. Viņa atzīst, ka, pateicoties roku veiklībai, atjautībai, radošumam un spējai adīt, var radīt skaistas un oriģinālas lietas, kādas nav citiem. Agija uzskata, ka cilvēki var sasniegt daudz ko, ja ir uzņēmība. Un izstādes autorei tās netrūkst.
A.Mazīte ir cēsiniece, 2. grupas invalīde un par sevi viņa stāsta: “Man ir roku pirkstu deformācijas, bet daru skaistas lietas. Rokdarbi ir mans hobijs. Brīvajā laikā veidoju izstādes no darbiņiem, rīkoju rokdarbu pēcpusdienas. Savus darinātos rokdarbus pārdodu tirdziņos. Lasu un rakstu dzeju, kā arī piedalos dažāda veida pasākumos.”
Izstādē apskatāma tikai neliela daļa no rokdarbnieces radītā. Ikviens rokdarbu cienītājs laipni aicināts apskatīt izstādi Smiltenes novada bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13, darba dienās no 11:00 līdz 18:00, sestdienās 9.00 līdz 15.00

Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas direktore


trešdiena, 2017. gada 25. oktobris

Oktobra jaunumi

26., 27. un 28. oktobrī - jauno grāmatu dienas!
Laipni lūgti apskatīt un izvēlēties!
Izsniegt sāksim 31. oktobrī!
(30. oktobrī - spodrības diena, bibliotēka slēgta!)


piektdiena, 2017. gada 20. oktobris

Novembra romantikai...Pasākums atcelts!

Pasākums atcelts!

trešdiena, 2017. gada 11. oktobris

12. oktobrī

nelielas izmaiņas darba laikos, jo dosimies uz skaisto Jaunklidža bibliotēku.
12. oktobrī
Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā  notiks  Smiltenes, Strenču un Valkas novadu bibliotēku darbinieku seminārs.

Smiltenes novada bibliotēkā
(Baznīcas laukumā 13)
 Gaidīsim apmeklētājus
15:00 – 18:00

trešdiena, 2017. gada 4. oktobris

Vārdi uzplaukst ziedos


Par oktobra jubilāriemotrdiena, 2017. gada 19. septembris

Izstāde

Atklāšana 22. septembrī pulksten 11.30

Grāmatu jaunumi


pirmdiena, 2017. gada 11. septembris

Bibliotēkā apskatāma izstāde par latviešu rakstu zīmēm Smiltenes novada bibliotēkā no 11. septembra līdz 31. oktobrim apskatāma Valkas novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde “Zīme. Raksts. Ritms. Latviešu rakstu zīmes”

Ceļojošās izstādes “Zīme. Raksts. Ritms.” mērķis ir iepazīstināt ar Valkas novadpētniecības muzejā uzkrāto vēsturisko mantojumu, radīt priekšstatu par Ziemeļlatvijai raksturīgo etnogrāfijā – rakstos, krāsas, ritmos. Latviešu rakstam pamatā ir dažādas zīmes. Zīmes top par rakstu, ja tās vairākkārt atkārtojas noteiktā secībā un ritmā.

Izstāde iepazīstina ar 8 raksturīgākajām latviešu rakstu zīmēm – Krusta zīmi, Māras zīmi, Laimas zīmi, Jumja zīmi, Saules koku, Saules zīmi, Mēness zīmi, Dieva zīmi – kā simboliem, kā raksta elementiem, kā informācijas nesējām, attīstībā no zīmes vienkāršākās formas uz sarežģītāko. Katru zīmi izstādē atklāj vispirms zīmes vienkāršākās formas datorzīmējumi un zīmes kuplinājumi datorgrafikā, tad seko attēli ar Valkas novadpētniecības muzeja krājuma priekšmetiem, kuros attēlota konkrētā zīme vai arī, kuru forma atgādina konkrēto zīmi.

Latvijas kultūras vēsture ir nesaraujami saistīta ar latviešu rakstu zīmēm. Zīmes ietver vērtības, kas tautai ir svarīgas un nes tālāk iepriekšējo paaudžu pieredzi. Tās jau daudzus gadsimtus pirms rakstītā raksta kalpoja kā savdabīgs saziņas līdzeklis. Senatnē zīmēm bija simbolisks raksturs, tām piedēvēja maģisku spēku, ticēja to burvju varai. Tās lietoja, lai aizsargātu sētu no ļaunuma un burvestībām, iezīmētu sev piederošos priekšmetus, arī kā vēstījumu noteiktā reizē un vietā.
Mainoties mūsu tautas pasaules izpratnei, zīmes pakāpeniski zaudē savu maģisko nozīmi un galvenokārt kļūst par rotājošiem elementiem. Tās darina kā atsevišķas lietas vai kā rotājumus uz ēkām un priekšmetiem.

Ar šo izstādi bibliotēka ieskandina TLMS “Smiltene” 70 gadu jubilejas “Kādi ziedi |Smiltenē, tādi manā audeklā” pasākumus.  Tieši šajās telpās, Baznīcas laukumā 13, kur tobrīd atradās kultūras nams, pirmo reizi Smiltenes rokdarbnieces sanāca kopā, lai kopīgi radītu skaistas lietas, iedvesmotu viena otru, un celtu mūsu kultūru saulītē.

Informāciju sagatavoja:
Inta Mežule, Smiltenes novada bibliotēkas direktore

pēc www.muzejs.valka.lv materiāliem

piektdiena, 2017. gada 8. septembris


pirmdiena, 2017. gada 4. septembris

septembris - dzejas mēnesis


trešdiena, 2017. gada 30. augusts


trešdiena, 2017. gada 23. augusts

Jauno grāmatu dienas augustāJaunās grāmatas varēs iepazīt un rezervēt 24., 25. un 26. augustā.
Izsniegt sāksim 29. augustā.
Grāmatas var aplūkot, sekojot zemāk redzamajai saitei!
Smiltenes bibliotēkas jaunieguvumi

ceturtdiena, 2017. gada 3. augusts

Lepojamies ar skaistajām ainavām Vidzeme – ainavu dārgumiem bagātākais reģions Latvijā; saņemti 333 pieteikumi

Pagājušajā nedēļā noslēdzās skaistāko Vidzemes ainavu pieteikšana Latvijas ainavu dārgumu krātuvei, un saņemto pieteikumu skaits apliecina – Vidzemē netrūkst vietu, ar kurām lepoties. No 928 pieteiktajām Latvijas ainavām 333 pieteikumi saņemti tieši Vidzemes plānošanas reģionā (salīdzinājumam, 193 pieteikumi iesniegti Latgales reģionā, 139 – Zemgales reģionā, 133 – Rīgas reģionā, 130 – Kurzemes reģionā).

Vidzemē ainavas pieteiktas no visiem reģiona novadiem, izņemot Varakļānu novada. Iedzīvotāji visbiežāk izcēluši dabas skaistumu Mazsalacas novadā,  Alūksnes novadā (katrā no tiem vairāk kā 40 pieteikumu) un Burtnieku novadā (vairāk kā 30 pieteikumi).


 Vairāk lasiet: Vidzeme.Ainavu dārgumi.

ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs

Uzmanību!

Pirmdien, 31. jūlijā, bibliotēka būs lasītājiem atvērta, taču 1. un 2. augustā - slēgta.

pirmdiena, 2017. gada 17. jūlijs


Pilsētas svētkos

Pilsētas svētku laikā, 15. jūlijā, izstādes bibliotēkā ienāca aplūkot gan smiltenieši, gan ciemiņi.

ceturtdiena, 2017. gada 13. jūlijs

Pilsētas svētkiem par godu

sestdien, 15. jūlijā, mūsu bibliotēka būs atvērta no pulksten 11:00 līdz 15:00, lai dotu iespēju interesentiem aplūkot izstādes.


pirmdiena, 2017. gada 5. jūnijs

Vasaras sestdienās dosimies dabā!


Alus kausi un kausiņi

Jūnijā, Līgo svētku noskaņā, apskatiet nelielu izstādi!

Jūnijā viegli sameklēt līgo dziesmas!


ceturtdiena, 2017. gada 1. jūnijs

ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs

Maija jaunās grāmatas

 Abonementa nodaļā no  25. maija līdz 27. maijam apmeklētāji var iepazīties ar jaunajām grāmatām un pierakstīties uz tām rindā! Būs ko lasīt!

Pilns jaunumu saraksts:  Maija jaunumi

piektdiena, 2017. gada 19. maijs

Lai bērniem prieks!

Mūsu bibliotēkas uzziņu un interneta lasītavu reizēm apmeklē ģimenes ar bērniem. Mazajiem tagad jauns rotaļu stūrītis! Nāciet un izmēģiniet!