Meklēt šajā emuārā

piektdiena, 2011. gada 30. decembris

trešdiena, 2011. gada 28. decembris

sestdiena, 2011. gada 10. decembris

piektdiena, 2011. gada 9. decembrisAtskats uz Novembra pasākumiem.
Projekts „Pasaules nākotne – arī mūsu rokās” Smiltenes novada bibliotēkā.

24. un 25. novembrī Smiltenes novada bibliotēkā notika projekta „ Pasaules nākotne – arī mūsu rokās” pasākumi. Projektu izstrādāja Smiltenes novada bibliotēkas un Valkas novada Centrālās bibliotēkas Eiropas Savienības informācijas punkta koordinatores Alda Liuke un Gunita Gendrjuka, sadarbībā ar Europe Direct informācijas centra Valmierā vadītāju Malvu Šķēli, ZAAO (Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas) vides izglītības speciālisti Ievu Veģeri, Krīgeru ģimeni, Smiltenes Centra vidusskolas, Valkas pamatskolas 1.-4. klašu skolēniem un audzinātājām. Pasākumus finansēja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kas no 2010. gada 1. janvāra koordinē Eiropas Savienības informācijas punktu darbību 32 Latvijas pilsētās.

Projekta mērķis ir rosināt sabiedrību aktīvāk iesaistīties cīņā par vides tīrību, vācot un šķirojot atkritumus. Stabila atkritumu šķirošanas sistēma ir izveidojusies daudzās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Vācijā. Par to 24. novembra pasākumā Krīgeru ģimenes sagatavotajā prezentācijā „Vācijas pieredze – Latvijā” rādīja un stāstīja Thomas Krīgers ar meitiņu Lindu. Viņi arī dalījās pieredzē, kā atkritumi tiek šķiroti viņu ģimenē šeit Latvijā.
Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas vides izglītības speciāliste Ieva Veģere prezentācijā stāstīja par sadzīves atkritumu veidiem, to ietekmi uz vidi, šķirošanu. ZAAO speciālistei pasākuma dalībnieki uzdeva daudz dažādu jautājumu. Kā atzina Ieva Veģere, tas liecina, ka sabiedrība ir ieinteresēta uzzināt par šiem jautājumiem.

25. novembrī bibliotēkā aktīvi darbojās Smiltenes Centra vidusskolas 1. - 4. klašu skolnieki ar audzinātājām. Noskatoties Smiltenes ESIP koordinatores prezentāciju par dabas katastrofām un noskatoties Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas vides izglītības speciālistes Ievas Veģeres sagatavoto prezentāciju „Saudzējot dabu, šķirosim atkritumus”, bērni interesantā un atraktīvā veidā apguva zināšanas par nopietnām un svarīgām tēmām.
Skolēni projekta ietvaros ļoti nopietni gatavojās – 1.-2 . klašu bērni aprakstīja vai uzzīmēja kā atkritumi tiek šķiroti mājās, 3. – 4. klašu skolnieki pētīja un veidoja prezentācijas „Mācīsimies no kaimiņiem” (kā atkritumus šķiro mūsu kaimiņi citās Eiropas valstīs). No bērnu darbiem un prezentācijām tiks izveidota ceļojošā izstāde "Pasaules nākotne – arī mūsu rokās", kura tiks izstādīta Smiltenes novada un Valkas novada bibliotēkās.
Smiltenes novada bibliotekāru seminārā 5.decembrī pagastu bibliotēku vadītājas tika informētas par Latvija Republikas Ārlietu ministrijas atbalstītā projekta „Pasaules nākotne – arī mūsu rokās” realizācijas gaitu, skolēnu zināšanu līmeni un secinājumiem. Bibliotēku vadītāji varēs izmantot projekta laikā radītās prezentācijas un izstādes ikvienas bibliotēkas līdzīgu pasākumu organizēšanā, kā arī uzziņu darbā.
Paldies visiem par aktīvu dalību projekta realizācijas laikā!

Alda Liuke
Smiltenes ESIP koordinatore

trešdiena, 2011. gada 7. decembris

Pasākumi decembrī
5. decembrī plkst. 13:00 metodiskā diena Smiltenes novada bibliotekāriem.
5. decembrī plkst. 17:00 lekcija skolēniem par kosmosu "Visums", vada Thomas Krīgers
6. decembrī plkst. 18:00 diskusiju vakars "Ekokopienas Latvijā", vada Jānis Puntulis
Izstāde:
1.-15.12 Klimata pārmaiņas pasaulē un Eiropā


DECEMBRA IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ

6.12.201
Literatūras un teātra zinātniekam
Viktoram Hausmanim-80(1931g.)

20.12.2011
Garīdzniekam, rakstniekam ,sabiedriskam darbiniekam Jurim Rubenim-50(1961g.)

22.12.2011
Mīlas lirikas dzejniekam
Pāvilam Vīlipam-110(1901-1979)

24.12.2011
Amerikāņu rakstniekam
Džeimsam Hedlijam Čeizam-105 (1906-1985)

25.12.2011
Rakstnieks, kuru lasa Zigmunds Skujiņš(1926g.)

25/26.12.2011
Pilna ar prieku top zeme un gaiss,
Ziemassvētku zvaigzne pār pasauli mirdz.

Sagatavoja Ilona Rozīte

pirmdiena, 2011. gada 21. novembrispieredzē dalās Krīgeru ģimene.

Literatūras izstāde "Klimata pārmaiņas pasaulē un Eiropā".
Laipni lūgti!

pirmdiena, 2011. gada 14. novembris


Mūsu bibliogrāfei Aldai Liukei šoruden Valsts svētku laikā Lielais Paldies par skaistiem darba gadiem Bilskas pagasta bibliotēkā!

piektdiena, 2011. gada 4. novembris

otrdiena, 2011. gada 1. novembris


Literatūras izstādes:

4.11.2011 - Ticu zemei un cilvēkiem.- rakstniece Daina Avotiņa(1926g.)
10.11.2011 Mārtiņam gaili kāvu
Vaskotām kājiņām,
Lai aug mana rudzu druva
Zeltītām vārpiņām(L.t.dz.)
Mārtiņdiena - Rudens beigas un ziemas sākums

11.11.2011 Lāčplēša diena
Varoņu piemiņai
18.11.2011 Latvijas Republikas proklamēšanas diena

30.11.2011
Tēlniekam Teodoram Zaļkalnam-135(1876-1972)

Pasākumi:

09.11. plkst. 17.00 Dzejas vakars
„Liepu un ozolu paēnā”
Tikšanās ar dzejnieci Kornēliju Apškrūmu

No 07.11 – Smiltenes mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

trešdiena, 2011. gada 19. oktobris


„Rabarberu vīns”

„Es iemīlēšos tevī”

„It neko es nevaru Tev solīt”

„Uz īsu brīdi”

…šīs ir grupas „Sestā jūdze” vienas no populārākajām dziesmām,
kuru teksta autors ir ARVIS DEGUMS.

Tikšanās ar dzejnieku
Smiltenes novada bibliotēkā
2011.gada 26.oktobrī pl. 18.00


Pasākumu vada Marika Svīķe


Iespēja iegādāties viņa dzejas krājumu „Es esmu atvars, nebaidies”.

trešdiena, 2011. gada 12. oktobrisPirmdien, 10. oktobrī braucienā uz Ziemeļvidzemi devās Pūres Dārzkopības pētījumu centra galvenā pētniece Līga Lepse. Brauciena laikā pētniece tikās ar interesentiem Brantu pagasta namā, Vijciema pamatskolā, Palsmanes bibliotēkā un brauciena noslēgumā Smiltenes bibliotēkā. Tikšanās laikā tika sniegta īsa prezentācija par veco šķirņu nozīmi, sēklu saglabāšanu, konsultācijas par sēklu ieguvi un uzglabāšanu.

Kā atzina pētniece Līga Lepse, viņu pārsteidza negaidītā cilvēku atsaucība un interese šajā jautājumā. Sēklu banka protams ir ļoti svarīga seno šķirņu un klonu saglabāšanas iestāde. Tomēr ir svarīgi šos augus turpināt audzēt uz vietas. Tāpēc interesentiem tika dotas vietējo kāļu, meloņu un tomātu šķirņu sēklas no pētījumu centra kolekcijas audzēšanai uz vietas un turpmākai sēklu ieguvei.Pasākuma beigu daļā cienājāmies ar ingvera tēju, klausoties kokles skaņās. Paldies par ieguldījumu šai pasākumā Jānim Puntulim.

otrdiena, 2011. gada 4. oktobris


Pūres Dārzkopības pētījumu centra galvenā pētniece Līga Lepse rīko tikšanos ar interesentiem:
- prezentācija par veco šķirņu nozīmi, saglabāšanu
- konsultācijas par sēklu ieguvi un uzglabāšanu saviem spēkiem
Aicinām jūs ņemt līdz no vecmāmiņu laikiem audzēto dārzaugu paraugus (sēklas, bumbuļus, sīpolus)
10. oktobrī- Smiltenes bibliotēkā!

piektdiena, 2011. gada 30. septembris

ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris

IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ OKTOBRĪ

13.10.2011

Iemīļotā latviešu rakstniece, populāro filmu ’’Limuzīns Jāņu nakts krāsā’’ un ’’Likteņa līdumnieki’’ scenāriju autore

Māra Svīre-75(1936g.)


16.10.2011

Tematiskā literatūras izstāde Pasaules pārtikas diena


24.10.2011

Tematiskā literatūras izstāde

Pasaules informācijas attīstības diena


25.10.2011

Spāņu izcelsmes franču gleznotājam Pablo Pikaso-130(1881-1973)


27.010.2011

Rīgas un mīlas dziesminiekam-dzejniekam Aleksandram Čakam-110(1901-1950)

Sagatavoja Ilona Rozīte

otrdiena, 2011. gada 20. septembris

trešdiena, 2011. gada 14. septembris


Šoruden sirsnīgi sveicam mūsu bibliotēkas direktori Zaigu Krūmiņu 45. darba jubilejā!

ceturtdiena, 2011. gada 8. septembris

Sarmītes Radiņas dzeja, Ingas Sīmanes vijole... Tas bija skaists vakars, kurā katrs dzejas mīļotājs guva prieku.

Vairāk attēlu sadaļā "Ieskaties!"

ceturtdiena, 2011. gada 1. septembris


6.s e p t e m b r ī

plkst. 18:00

Smiltenes novada bibliotēkā

literārs vakars

„Smilgu skarās savērts klusums”

viesosies Madonas novada dzejniece

S a r m ī t e R a d i ņ a

Par muzikālo gaisotni rūpēsies Inga Sīmane

Būs iespēja iegādāties dzejas krājumu "it kā pelnīti, it kā par velti"

Ieeja bez maksas

Mīļi aicināti apmeklēt!

trešdiena, 2011. gada 31. augusts


SEPTEMBRIS
Literatūras izstādes:
5.09.2011 - Dzejnieks, atdzejotājs, literatūrkritiķis KNUTS SKUJENIEKS(1936g.)
26.09.2011 - EIROPAS Valodu diena
27.09.2011 - Pasaules tūrisma diena
29.09.2011 - Rudens saulgrieži - apjumības Miķeļu diena
30.09.2011 - Latviešu nacionālās mūzikas kultūras pamatlicējs
Jurjānu Andrejs(1856-1922)

otrdiena, 2011. gada 9. augusts


AUGUSTA MĒNESIS
IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ

12.08.2011 Tematiskā literatūras izstāde
Starptautiskā jaunatnes diena

15.08.2011 Skotu rakstniekam Valteram Skotam-240
(1771-1832)

23.08.2011 Tematiskā literatūras izstāde
BALTIJAS-ceļa 22 gadadiena


30.08.2011 Profesors, mākslas doktors, komponists, grāmatu autors, muzikologs
Oļģerts Grāvītis- 85(1926g.)


Sagatavoja Ilona Rozīte

ceturtdiena, 2011. gada 14. jūlijs


Nāciet apskatīt gleznas!

ceturtdiena, 2011. gada 7. jūlijs

Pie mums- bibliotēkā15.07-15.08 Fotoizstāde „Ziemeļvidzemes ainavas noklusētie stāsti - Smiltene”

trešdiena, 2011. gada 29. jūnijs


JŪLIJA MĒNESIS
IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ

9.07.2011
Tematiskā literatūras izstāde
Jūras svētku diena

19.07.2011
Operdziedātājs un prozaiķis Mariss Vētra-110
(1901-1965)

20.07.2011
Rakstniece, žurnāliste Monika Zīle-70 (1941g.)
28.07.2011

Laikmeta un cilvēku likteņa tēlojumi….
Rakstnieks Ģirts Salnais-105
(1906-1974)


Sagatavoja Ilona Rozīte

otrdiena, 2011. gada 21. jūnijs

FOTO KONKURSS JAUNIEŠIEM! fOTOGRAFĒ SAVU BIBLIOTĒKU!

SEKO SAITEI VAI PALŪKOJIES UZ ZIŅOJUMU DĒĻA- UN TU UZZINĀSI VAIRĀK PAR ŠO KONKURSU...
http://www.biblioteka.lv/Libraries/tresais-teva-dels/konkurss.aspx

otrdiena, 2011. gada 31. maijs


JŪNIJA MĒNEŠA
IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ

1.06.2011
Rakstnieks, dramaturgs Artūrs Voitkus


7.06.2011
Prozaiķei Dagnijai Zigmontei-80 (1931-1997)

14.06.2011
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

24/25.06.2011
VISA LABA JĀŅU ZĀLE….

Līgo lauki, līgo pļavas;
Savas dienas gaidīdami;
Kad atnāca Jāņa diena,
Visiem ziedu seģenītes.

30.06.2011
CEĻI UN KRUSTCEĻI
Komponists, diriģents, ērģelnieks Pauls Dambis(1936g.)

Sagatavoja Ilona Rozīte

sestdiena, 2011. gada 14. maijs


Smiltenes novada bibliotēkā
18.05.2011 plkst.17:00
tikšanās ar grāmatas autoru-
Gundaru Ceipi
Interesants matereāls arī par mūsu novadniekiem!
Iespēja iegādāties grāmatu!
Ieeja bez maksas

otrdiena, 2011. gada 3. maijs


2. maijā mūsu novada bibliotekāri mācījās meklēt informāciju un deklarēt dzīves vietu portālā www.latvija.lv

sestdiena, 2011. gada 30. aprīlis

2. maijā no 13.00 bibliotēkā būs IK Avots PR
GRĀMATU GALDS -
grāmatas pa pavasarīgām cenām

sestdiena, 2011. gada 23. aprīlis


27.aprīlī, plkst. 17:00

Atmiņu vakars

Smiltenes fotogrāfam

Arnoldam Oskaram Pirro

130

trešdiena, 2011. gada 20. aprīlis

pirmdiena, 2011. gada 18. aprīlis


Smaidas Maskinas Lieldienu floristikas darbu izstāde mūsu bibliotēkā sākas šodien.
Atnāc 17:00- un radošajās darbnīcās pats varēsi kopā ar floristi Smaidu izveidot savu dekoru!

ceturtdiena, 2011. gada 14. aprīlis


18.-24. 04. 2011 BIBLIOTĒKU NEDĒĻA!
Tās ietvaros mūsu bibliotēkā:
18. aprīlī atklāsim Smaidas Maskinas floristikas Lieldienu kompozīciju izstādi.
plkst. 17:00 nāc uz radošo darbnīcu "Veidosim Lieldienu kompozīcijas paši!"
Izstādi varēs skatīt līdz 31.04.
20.04. 2011 plkst.17:00 Literārs vakars "Iziet caur dzīvi"
Dzejniecei, gleznotājai Birutai Žurovskai- 80

Latvijas bibliotekāru 10.kongress "Brīva piekļuve zināšanām: pastāvīga progresa veicināšana"

Kongress notika 2011.gada 12.-13.aprīlī Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē.
Kongresu organizēja Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) sadarbībā ar Kultūras ministrjiju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, v/a "Kultūras informācijas sistēmas", LATABA, LSBB, Tilde, RLB, LU Sociālo zinātņu fakultāti, Amerikas Bibliotēku biedrību, Lietuvas Bibliotekāru biedrību, Igaunijas Bibliotekāru biedrību, Gētes institūtu Rīgā, IFLA, Rīgas Centrālo bibliotēku u.c.
Kongresā notika prezentācijas, referāti, ziņojumi, diskusijas par aktualitātēm bibliotēku jomā. Bija skatāmi arī vizuāli matereāli- plakāti, kolāžas informatīvas planšetes. Attēlā- Vidzemes reģiona vizuālā matereāla fragments.

pirmdiena, 2011. gada 4. aprīlis


Atnāc uz fotoizstādes

« Arktiskā vīzija »

atklāšanu trešdien, 6.aprīlī plkst. 15:30
Ceļojošā fotoizstāde no Kanādas būs skatāma mūsu bibliotēkā 6.-29. aprīlī

otrdiena, 2011. gada 29. marts


APRĪĻA IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ
1935.gadā iedibinātā tradīcija Dr.Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma diena 2011 turpinās
9.04.2011

Rakstnieks, tautskolotājs, anekdotiskās noveles pārstāvis Jānis Ezeriņš(1891-1924)
24/25.04.2011

Nāc nākdama Lieldieniņa…
23.04.2011

Pasaules grāmatu un autortiesību diena
28.04.2011

Gleznotājs, grafiķis, scenogrāfs Romans Suta(1896-1944)

Sagatavoja Ilona Rozīte

ceturtdiena, 2011. gada 17. marts


Aspazijas dzimšanas diena uzjundīja atmiņas par skolas laiku, dzeju, dzīvi un literatūru. Rūtas Dzenītes stāstījums ieinteresēja ik vienu. Esam kļuvuši arī par vienu grāmatu bagātāki- Ināras Andžānes "Aspazija? Aspazija..."
Vairāk bilžu redzēsi, sekojot saitei: Aspazija

ceturtdiena, 2011. gada 10. marts


Nāc CIEMOS PIE ASPAZIJAS 16. martā plkst. 18:00, jo:
1) Aspazijai (Elzai Rozenbergai, vēlāk- Pliekšānei) dzimšanas diena!
2) būs viešņa no Jūrmalas- Aspazijas biedrības pārstāve- Rūta Dzenīte.
3) Prezentēs jauno I. Andžānes grāmatu "Aspazija? Aspazija..."

otrdiena, 2011. gada 1. marts

IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ MARTĀ

1935.gadā iedibinātā tradīcija Dr.Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma diena 2011 turpinās

16.03.2011
Latviešu karavīru atceres diena

25.03.2011
Komunistiskā genocīda upuru atceres diena

21.03.2011
Rakstnieks, publicists Miervaldis Birze
(1921-2000)

27.03.2011
Starptautiskā teātra diena

25.03.2011
Grāmatzinātnieks, bibliotekārs Aleksejs Apīnis
(1926-2004)
Sagatavoja: Ilona Rozīte

pirmdiena, 2011. gada 28. februāris

No 2011. gada 28. februāra līdz 5. martam notiek Eiropas
e-prasmju nedēļa
,
kuras mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību e-prasmju apgūšanā un pielietošanā, iepazīstināt ar inovatīvo apmācību un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pakalpojumiem, digitālajiem medijiem un tīklošanas iespējām. Arī, kā var uzlabot dzīves kvalitāti, ja ir apgūtas e-prasmes.
Lattelecom nodrošinās vairākas tiešraides, kā arī informēs par tām iespējām, ko sniedz datora un interneta pārvaldība. Tiešraides var skatīties arī bibliotēkas datoros.
Mūsu interneta lasītava vienmēr palīdz cilvēkiem apgūt e-prasmes. Šajā nedēļā viens dators tiks īpaši rezervēts e-kursu apguvējiem. 02.martā plkst. 18:00 uz "pirmo klikšķi" aicināti tie, kas kautrējas mācīties parastajā laikā, kam vajadzīgs iedrošinājums un individuālas konsultācijas.

trešdiena, 2011. gada 23. februāris

Jauna izstāde
Līdz pat 31. martam mūsu bibliotēkas abonementa un dienas lasītavas telpās skatāma Smiltenes Mākslas skolas absolventu noslēgum darbi tekstilā.

otrdiena, 2011. gada 8. februāris

Droša interneta dienas ietvaros 8. februārī mūsu bibliotēkas lietotājiem tika dota iespēja skatīties tiešraidē drošāka interneta centra Net-Safe Latvia organizētajā diskusijā

"Internets zem lupas...."

Diskusija notika no plkst. 12:30 - 14:00 un tās mērķis ir novērtēt, ko internets mums ir devis – gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Diskusijā piedalījās jaunieši un dažādu jomu pārstāvji, Net-Safe Latvia drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska, Auces vidusskolas informātikas skolotājs Frīdis Sarcevičs, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova, kā arī sabiedrībā populāri cilvēki - Radio101 DJ Toms Grēviņš, TV raidījumu vadītāja Anna Rozīte, mūziķi Andris Kivičs un Kaspars Zlidnis apmainījās viedokļiem, tēzēm un personīgo pieredzi interneta lietošanā.Diskusijas rezultāti tiks atpsoguļoti virtuālajos svaros. Diskusijas tiešraidi bija iespējams vērot šeit: mms://stream.apollo.lv/ltcl


Droša interneta diena

8.februārī pl.10:00 Zaķu un Rūķu grupiņas atnāca ekskursijā uz mūsu bibliotēku. Šie bērni ir bieži viesi bibliotēkas bērnu nodaļā, tāpēc šoreiz gribēja uzzināt, kur pēc grāmatām un informācijas nāk māmiņas, tēti, vecmāmiņas un vectētiņi. Bērni iepazinās ar bitīti, kas māca uzvesties pie datora
http://biblioteka.lv/ekursi/mans_draugs_dators/
un zirneklīti Šarloti, kas zin pastāstīt par drošu internetu. Kopā pavingrojām un atbildējām uz jautājumiem, kurus bija sagatavojušas bibliotekāres Līga (no SCV) un Vita.

ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris


8.februāris - DROŠA INTERNETA DIENA

Bibliotēku konkursa "Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā" ietvaros visā Latvijā februāra mēnesī norisināsies interaktīvi pasākumi par interneta drošību "Internets - tā nav spēle. Tā ir TAVA DZĪVE". Arī SCV un Smiltenes pilsētas bibliotēkā 7. un 8. februārī norisināsies interaktīvi izglītojošs pasākums bērniem un jauniešiem. Centra skolas 1.klases skolēni un bērnudārza Pelēnu, Vāverēnu, Bitīšu, Zaķēnu un Rūķu grupiņu audzēkņi tiksies ar zirneklīti Šarloti Smiltenes bērnu bibliotēkā. Nodarbības ietvaros plānots iepazīstināt ar iespējām, ko sniedz internets un bibliotēka bērniem, kā arī noskaidrot to - ko nekādā gadījumā nevajadzētu darīt, izmantojot internetu.

Nodarbību laiki: 7.februārī pl.9:30 Pelēnu un Vēverēnu grupiņas, pl.10:30 Bitītes grupiņa un pl.11:30 Smiltenes Centra vidusskolas 1.klase. 8.februārī pl.10:00 Zaķu un Rūķu grupiņas.

Vēl Droša interneta dienas ietvaros 8. februārī mūsu bibliotēkas lietotāji piedalīsies drošāka interneta centra Net-Safe Latvia organizētajā diskusijā "Internets zem lupas...." Diskusija notiks no plkst. 12:30 - 14:00 un tās mērķis ir novērtēt, ko internets mums ir devis – gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē. Diskusijā piedalīsies jaunieši un dažādu jomu pārstāvji, Net-Safe Latvia drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska, Auces vidusskolas informātikas skolotājs Frīdis Sarcevičs, Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētāja Silvija Tretjakova, kā arī sabiedrībā populāri cilvēki - Radio101 DJ Toms Grēviņš, TV raidījumu vadītāja Anna Rozīte, mūziķi Andris Kivičs un Kaspars Zlidnis apmainīsies viedokļiem, tēzēm un personīgo pieredzi interneta lietošanā.Diskusijas rezultāti tiks atpsoguļoti virtuālajos svaros. Diskusijas tiešraidi būs iespējams vērot šeit:
mms://stream.apollo.lv/ltcl

otrdiena, 2011. gada 1. februāris


IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ FEBRUĀRĪ

1935.gadā iedibinātā tradīcija Dr.Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma diena 2011 turpinās

8.02.2011
Dzimis latviešu rakstnieks Gunārs Janovskis
(1916-2000)

13.02.2011
Latviešu lielprozas Anšlava Eglīša turpinātājs Juris Zvirgzdiņš(1941g.)

14.02.2011
Rakstnieks, aktieris, režisors Ārijs Geikins
(1936-2008)

14.02.2011
Gada romantiskākā diena-VALENTĪNDIENA

21.02.2011
Starptautiskā dzimtās valodas diena

Sagatavoja: Ilona Rozīte

piektdiena, 2011. gada 28. janvāris
Pētera Ētera 100. dzimšanas diena nosvinēta. Paldies visiem, kas atbalstīja mūsu bibliotēkas pasākumu ar savu interesi, atbalstu, informāciju, klātbūtni: Mārai Izvestnajai, Pētera Ētera meitai, kura atsūtīja vērtīgus matereālus, bildes un grāmatas, Kornēlijai Apškrūmai, kas apciemoja mūs 25. janvārī, Kārlim Sausnītim, kas pārsteidza mūs ar jaunām grāmatām un milzīgu, neparasti gardu kliņģeri, Līgai, kas lasīja feļetonus, talantīgajam māksliniekam Jānim Sausnītim un visiem pasākuma apmeklētājiem.
Jānņa Sausnīša plakātus vēl var aplūkot mūsu telpās līdz 13.02.2011.