Meklēt šajā emuārā

pirmdiena, 2017. gada 20. februāris

Metodiskā diena!

Šodien līdz pulksten 14.00 bibliotēka uzņem novada bibliotekārus uz metodiskās dienas semināru!

trešdiena, 2017. gada 15. februāris

Šodien ēnu diena
Šajā 15. februārī Smiltenē ir saulains laiks. Loģiski, ka parādās arī pa ēnai. Mūsu bibliotēkā ļoti simpātiska ēna, Sindija Ziemiņa, vēro bibliogrāfes Aldas Liukes un  vecākās bibliotekāres Ilonas Rozītes darbu.

ceturtdiena, 2017. gada 9. februāris

LNB projekta grāmatas arī Smiltenes novadam


Valsts Kultūrkapitāla Fonda projektu konkursu 2.kārtā tika apstiprināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātais projekts „Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās”. Minētā projekta ietvaros tika izveidota ekspertu komisija, kas izvērtēja un apstiprināja latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekcijas. Kolekcijā lasītājiem tiek piedāvāti vērtīgi prozas un dzejas darbi, publicistika un zinātniski pētījumi.Valkas reģionā saņemtā kolekcija kopā ietver 67 eksemplārus, kas sadalīta visām Valkas, Strenču un Smiltenes novada publiskajām bibliotēkām. Sekojošajā sarakstā grāmatas, kas sadalītas Smiltenes novada bibliotēkās.
1. Auziņš, Arnolds. Dzīvās atbalsis. – Rīga :Jumava, 2016.
2. Berelis, Guntis. Vārdiem nebija vietas. – Rīga : Dienas Grāmata, 2015.
3. Briedis, Ronalds. Zāles pret nemirstību. – Rīga : Neputns, 2016.
4. Eglāja-Kristsone, Eva. Dzelzsgriezējs. – Rīga : LU LFMI, 2016.
5. Grēviņš, Valdis. Veca cilvēka dziesmas. – Rīga : Vesta LK, 2016.
6. Ikstena, Nora. Mātes piens. – Rīga : Dienas Grāmata, 2015.
7. Kuzmins, Svens. Pilsētas šamaņi. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.
8. Margāvičs, Tālivaldis. Šķērsiela 13. Latvieša radītais Gulags. – Rīga : 2016.
9. Melgalve, Ieva. Mēness teātris. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.
10. Spāre, Vladis. Tu nevari dabūt visu, ko gribi. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2015.
11. Štelmahere, Ruta. Krekls. – Rīga : Neputns, 2016.
12. Venters, Egīls. Atlantīda, kāda tā ir. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.
13. Virza, Edvarts. Raksti 6. – Rīga : Zinātne, 2016.
14. Vītols, Vilis. Pārdomas par Krieviju. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016.
15.  Volkēviča, Vera. Pļauka.I daļa. – Rīga : Lauku Avīze, 2015.
16. Volkēviča, Vera. Pļauka.II daļa. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.
17. Volkēviča, Vera. Pļauka.III daļa. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.
18. Volkēviča, Vera. Pļauka.IV daļa. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.
19. Zandere, Inese. Kuģa žurnāls. – Rīga : Neputns, 2016.
20. Zeļģis, Krišjānis. Zvēri. – Rīga : Neputns, 2016.
21. Žolude, Inga. Stāsti. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.
 Seko saite uz Valkas centrālās bibliotēkas mājas lapu, kur plašāka informācija.

trešdiena, 2017. gada 8. februāris

FEBRUĀRA IZSTĀDES ABONEMENTA NODAĻĀ


Literatūras izstādes
 2.02.2017   - Februāris - Sveču mēnesis
14.02.2017  - Rakstniece Astrīda Beināre (1937.-2016. g.)
14.02.2017  - Tematiska literatūras izstāde “Svētā Valentīna diena”
21.02.2017  - Tematiska literatūras izstāde "Starptautiskā dzimtās valodas diena"
27.02.2017 - Gleznotājs Kārlis Sūniņš (1907.-1979. g.)trešdiena, 2017. gada 1. februāris

1. februārī

Šodien mūsu bibliotēkā notika iepazīšanās ar radošu personību, kuras dažādo rokdarbu izstāde jau kopš 23. janvāra priecē acis ikvienam, kas te ielūkojas. Vaida Janaus labprāt atbildēja uz interesentu jautājumiem. Uzzinājām, ka Vaida dzimusi Sibīrijā un viņas bērnības foto redzams 2016. gadā izdotajā atmiņu grāmatā "Kāpēc?"