Meklēt šajā emuārā

pirmdiena, 2013. gada 21. oktobris

Nāc diskutēt par sievietes lomu sabiedrībā!

Pieteikties uz diskusiju var Smiltenes novada bibliotēkā vai pa telefonu 64772334

piektdiena, 2013. gada 11. oktobris

Latviešu jaunākā oriģinālliteratūra visās mūsu novada bibliotēkās

http://www.smiltene.lv/uploads/uploads/Afisas/2013/Afisas/Smiltenes_biblioteka.pdf
Mūsu bibliotēka veiksmīgi iesaistījusies Kultūrkapitāla fonda finansētajā Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas kultūras projektā “Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”.
Projekta mērķis ir sekmēt labāko latviešu oriģinālliteratūras darbu pieejamību visiem Smiltenes novada bibliotēku lietotājiem.
Smiltenes novada bibliotēka saņēmusi 152 jaunas grāmatas 800 LVL vērtībā. Novada bibliotēkās grāmatas būs pieejamas jau oktobrī. Lasītājiem būs pieejamas latviešu autoru dokumentālā un biogrāfiskā proza, jaunākie dzeju krājumi, romāni un stāsti, u. c. literatūra. Projektā iegūtas arī vairāki audio CD un DVD par Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa un Gunta Bereļa dzīvi un daiļradi.

trešdiena, 2013. gada 9. oktobris

Kultūrvēsturiskās vērtības senajās un mūsdienu fotogrāfijās

Š. g. 7. oktobrī no plkst. 10:00 līdz 13:30 Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā Smiltenē, Gaujas ielā 1 notika Valkas reģiona publisko bibliotēku vadītāju seminārs „Kultūrvēsturiskās vērtības senajās un mūsdienu fotogrāfijās”.

Semināru atklāja Ginta Dubrovska, Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore. Pēc ievadvārdiem un aktualitāšu kodolīga apskata, vārds tika dots viešņai no Rīgas- Gintai Zalcmanei, LNB digitālās bibliotēkas „Letonica” projekta „Zudusī Latvija” vadītājai, kura dalījās savā pieredzē un deva praktiskus padomus bibliotekāriem fotogrāfiju skenēšanai un apstrādei.

Jānis Puntulis, vēsturnieks, biedrības „Smiltenei un Latvijai” dalībnieks, uzsvēra mājvietu fotografēšanas aktualitāti un iepazīstināja ar savu izstrādāto metodi, runājot par novadpētniecību un viensētu vēstures izpēti Smiltenes novadā.


Seminārs notika projekta „Radīt nākotni, balstoties kultūras mantojumā” ietvaros. Projektu atbalsta VKKF Vidzemes kultūras programma.

piektdiena, 2013. gada 4. oktobris

7. oktobrī nāciet no plkst. 14:00

Mūsu bibliotēka būs atvērta lasītājiem no plkst. 14:00, jo ir novada bibliotekāru metodiskā diena, kuras ietvaros Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā Smiltenē, Gaujas ielā 1 notiks reģiona publisko bibliotēku bibliotekāru seminārs „Kultūrvēsturiskās vērtības senajās un mūsdienu fotogrāfijās”. Seminārs notiek projekta „Radīt nākotni, balstoties kultūras mantojumā” ietvaros. Projektu atbalsta VKKF Vidzemes kultūras programma.

trešdiena, 2013. gada 2. oktobris

Oktobra mēneša literatūras izstādes abonementa nodaļā

6.10.2013
"Latvietis savā zemē"
Latviešu rakstnieks, prozaiķis, Alberts Bels-75 (1938g.)

13.10.2013
Dzejniekam Ziedonim Purvam-90 (1923-1989g.)

19.10.2013
Rakstniecei, tulkotājai Elīnai Zālītei-115 (1898-1955g.)

24.102013
ANO diena; Pasaules informācijas attīstības diena

28.10.2013
Tēlniekam Kārlim Zālem 125 (1988-1942g.)

Sagatavoja Ilona Rozīte


Tava īpašā grāmata Gaismas pilī

Smiltenes novada bibliotēka aicina piedalīties akcijā „Tautas grāmatu plaukts”

Tā ir iespēja ikvienam dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vienu sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu. Tā kopā ar vairākiem desmitiem tūkstošu citu iedzīvotāju dāvinātu grāmatu nonāks un tiks glabāta bibliotēkas jaunās ēkas īpašajā stikla plauktā, kas sliesies piecu stāvu augstumā. Šī arhitekta Gunāra Birkerta projektētā stikla konstrukcija jeb plaukts būs arī viens no centrālajiem ēkas elementiem un pieejams ikvienam lasītājam.

Kāpēc dāvināt? Mēs vēlamies, lai bibliotēkā būtu īpaša vieta, ko veidojuši cilvēki paši. Tapēc mums ir svarīgi, lai grāmatā būtu stāsts, kas vēsta par katra individuālo vēsturi, par to, kas nav izlasāms encikolpēdijās, zinātniskos pētījumos vai rakstos. Par ikdienu, nejaušībām, sajūtām vai uzskatiem. Par to, kas citādi nogrimtu laika plūdumā. Šo individuālo stāstu vai veltījumu varēs izlasīt cilvēki šodien un arī nākamās paaudzes. "Tautas grāmatu plaukta" saturs arī sniegs mums priekšstatu par attieksmi pret lasīšanu un kultūru nemierīgajā informācijas laikmetā. Vairāk informācijas www.tautasgramatuplaukts.lv
Gaidīsim Jūs kopā ar grāmatu un stāstu Smiltenes novada bibliotēkā līdz 1. novembrim.