Meklēt šajā emuārā

trešdiena, 2019. gada 27. februāris

Smiltenes novada bibliotēku darbinieku seminārs

27. februāra rīta pusē Smiltenes novada bibliotēkā notika seminārs novada bibliotekāriem.
Smiltenes novada bibliotēkas direktore - Inta Mežule atklāja semināru ar uzmundrinošu prezentāciju, kas aicina nebaidīties no pārmaiņām.
Bibliotekāru seminārā klausījāmies Valkas novada Centrālās bibliotēkas galveno bibliogrāfi - Irinu Grīslīti, kas pastāstīja galveno par datu aizsardzību bibliotēkās,  VCB Kataloģizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāju - Daci Pasopu, kas izglītoja par jaunām iespējām meklēt un saglabāt bibliogrāfiskos un autoritatīvos ierakstus elektroniskajā kopkatalogā, VCB Galveno bibliotekāri - Aiju Rudīti, kas sniedza ieskatu bibliotēku 2018. gada atskaitēs, Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieku - Aigaru Veldri, kas runāja par 2018. gadā Smiltenes novada pašvaldības iestādēs veiktā audita ieteikumiem.
Jau pulksten 14.00 atsākām bibliotēkas apmeklētāju apkalpošanu.otrdiena, 2019. gada 26. februāris

Uzmanību: izmaiņas darba laikā!


pirmdiena, 2019. gada 25. februāris

Zvanu balsis


Vai esat kādreiz, paceļot acis uz debesīm vai baznīcas torni, klausījušies zvanu skaņās? Un, ja vēl nodimd varens akords, tad trīsas skrien caur ķermeni un dvēseli. Bet īpaši svētki sirdij - uzkāpt zvanu tornī un mēģināt pašam likt ierunāties debesu pulksteņa mēlei! To piedzīvojusi, vēlējos kaut  nelielos foto stāstos dalīties redzētajā un dzirdētajā.                                                                                                                        
  Pirms vairākiem gadiem piepildījās arī sen lolots sapnis - nokļūt slavenajā Valdaja zvanu muzejā. Visbeidzot, skanot zvaniem, radās grāmata "Latvijas dievnami" - vācot tai materiālus, bija iespēja uzkāpt neskaitāmos mūsu torņos.   Vienu gan zinu droši - ja pirms dievkalpojumiem ir skaisti nozvanīts, tad dziesmas Dievam par godu skan viegli un skanīgi. Novēlu izziņas un sirds prieku arī citiem, kam tuva mūzika, sakrālā arhitektūra, vēsture vai vienkārši ieinteresē zvanu dziesmas!
Vivanta Volkova
Līdz 16. martam Smiltenes novada bibliotēkā apskatāma foto izstāde "Zvanu balsis".
Laipni gaidām!


Daudz jaunu, labu grāmatu!

Rīt, 26. februārī sāksim izsniegt jaunākās grāmatas! laipni lūgti!
Jauno grāmatu saraksts:

Februārī abonementa nodaļā grāmatu izstādes

Letonika informē: 15.02. Emīlam (Emilim) Melngailim - 145 
(1874‒1954)
Izcilākais latviešu mūzikas folklorists, pierakstījis aptuveni 5000 tautas melodiju, publicējis Latviešu mūzikas folkloras materiālu trīs krājumus un grāmatu Latvju dancis. Komponista savdabība izpaužas viņa daiļrades pamatžanrā - tautasdziesmu apdarēs un kora oriģināldziesmās, kas intonatīvi izaug no folkloras.  
Skaidrītei Lasmanei - 80
(1939) – filozofe, Dr. phil. (1992), LU asociētā profesors (1999).LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesore (1969–2006). No 2006 LU Sociālo zinātņu fakultātes vadošā pētniece. Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: Rietumeiropas ētika. (1998), 20. gadsimta ētikas pavērsieni (2004); Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija (2006).

otrdiena, 2019. gada 12. februāris

Kādas e-iespējas piedāvā publiskās bibliotēkas?Bibliotēkās ikviens iedzīvotājs vai viesis var izmantot bezmaksas internetu un brīvpieejas datorus: e-iespējas bibliotēkās