Meklēt šajā emuārā

piektdiena, 2015. gada 15. maijs

Firsta Paula Līvena devums Smiltenes novadam ( Paulam Līvenam -140 )

Smiltenes muižas īpašnieks Pauls Līvens dzimis 1875. gada 12. aprīlī Pēterburgā.
1893. gadā Paula Līvena māte Natālija nopērk Smiltenes muižu no Bandava mantiniekiem un viņam to uzdāvina uz 18 gadu jubilejā. Pabeidzis divas fakultātes Pēterburgas Politehniskajā institūtā, Līvens ieradās Smiltenē uz pastāvīgu dzīvi 1899. gadā.
Līdz ar firsta Līvena ierašanos Smiltenē visā apkārtnē atjaunojusies saimnieciskā un garīgā dzīve.
Jau būdams students Pauls Līvens sastādīja Smiltenes pilsētas plānu, sadalīja neizmantotās muižas zemi un nodeva to mūža nomā, lai cilvēki varētu celt mājas, bet trūcīgākiem izsniedza kredītus. Pārvaldot Smiltenes muižu, viņš ieviesis dažādus tehniskus jauninājumus un uzlabojumus.
Firsts Līvens uzbūvēja pirmo hidroelektrostaciju Baltijas laukos, uzcēla Smiltenes slimnīcu. Ar firsta līdzekļiem tika uzcelts Nespējnieku nams, kur pašlaik atrodas pašlaik Bērnu un jaunatnes interešu centrs un sporta skola. Šaursliežu dzelzceļa līnijas Smiltene – Valmiera – Ainaži projekta idejas autors, īstenotājs un darbu vadītājs bija Pauls Līvens.
Firsta tālākos plānus izjauca Pirmais Pasaules karš. Kad Latvijas valsts bija ieguvusi neatkarību, firsts daļu muižas īpašumus pārdeva, daļa tika nacionalizēti un atdoti Zemkopības ministrijas īpašumā. Firsts Līvens ar ģimeni emigrēja uz Angliju.
Firsts Pauls Līvens nomira 1963. gada 11. maijā Londonā. Atvadu brīdī tika izpildīta viņa pēdējā vēlēšanās – dvēseles aizlūgumu noturēja latviešu valodā. Būdams progresīvs un humāns cilvēks firsts daudz darījis Smiltenes labā un tautas atmiņā saglabājies kā labs kungs.
Tāpēc Smiltenes novada bibliotēkas logos 15.05.2015.-25.06.2015. apskatāma Paula Līvena piemiņai veltīta foto izstāde.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru