Meklēt šajā emuārā

ceturtdiena, 2018. gada 11. oktobris

Kulinārijas konkurss - erudīcijas spēle "Literatūras garša"


No šī gada 15. oktobra līdz 4. novembrim norisināsies kulinārijas konkurss – erudīcijas spēle "Literatūras garša", kuras ietvaros aicinām Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku un meklēt latviešu rakstnieku darbos minētus ēdienus, kā arī mēģināt tos pagatavot pašiem. Pasākumu rīko Kultūras informācijas sistēmu centrs un zinību resurss letonika.lv sadarbībā ar izdevniecību "Zvaigzne ABC", Gastronomijas institūtu un UNESCO Latvija Nacionālo komisiju. Balvas paredzētas gan bibliotekāriem, gan bibliotēku lasītājiem.
Nolikums

Kulinārijas konkursu – erudīcijas spēli organizē sabiedrība "Tilde" un Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar izdevniecību "Zvaigzne ABC", "Gastronomijas institūtu" un UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.

Erudīcijas spēle un kulinārijas konkurss ilgst no 2018. gada 15. oktobra līdz 4. novembrim.

Sacensība tiek piedāvāta 2 kategorijās: gan individuālajā, gan komandas līmenī.


1.     Dalība
1.1.  Kulinārijas konkursā un erudīcijas spēlē var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, vienīgais nosacījums – ir jābūt reģistrētam publiskās bibliotēkas lietotājam (lasītajam vai bibliotekāram) vai skolu bibliotēku pārstāvim (skolēnam, pedagogam, bibliotekāram).
1.2.  Erudīcijas spēlē ar jautājumiem par latviešu literatūrā minētiem ēdieniem un dzērieniem piedalās individuāli dalībnieki
1.3.  Kulinārijas konkursā komandām – ēdienu gatavošanas sacensībā – piedalās bibliotekāru un bibliotēku lasītāju komandas, un gatavo kādu no latviešu literatūrā aprakstītiem ēdieniem, darba procesu fiksē fotostāstā, kuru kopā ar recepti iesūta konkursa veidotājiem.
1.4.  Rezultāti tiks izvērtēti, un uzvarētāji apbalvoti katrā kategorijā atsevišķi. Dalībnieki drīkst piedalīties vienlaikus abās konkursa kategorijās.

2.     Erudīcijas spēles norise
2.1.  Erudīcijas spēle norisinās tiešsaistē, virtuālajā vidē, portālā – www.letonika.lv.
2.2.  Lai piedalītos erudīcijas spēlē, dalībniekiem, sākot ar 15. oktobri, ir jāreģistrējas spēles vietnē. Reģistrējoties ir jānorāda reāla e-pasta adrese (e-pasta adreses netiks publiskotas un tiks izmantotas vienīgi šī konkursa vajadzībām), kas būs jāievada katru reizi, kad spēlētājs vēlēsies spēlēt. 
2.3.  Pēc reģistrācijas spēlētājs savā virtuālajā spēles kontā saņem 3 spēles žetonus. Par katru spēlēšanas reizi ir "jāmaksā" viens žetons. Katru dienu tieši pusnaktī virtuālais konts automātiski tiek papildināts, lai tajā atkal būtu 3 žetoni.
2.4.  Spēlē ir 10 jautājumi par ēdieniem un dzērieniem latviešu literatūrā. Par katru pareizi atbildēto jautājumu tiek piešķirts viens punkts. Papildu punkti tiek piešķirti arī par ātrumu.
2.5.  Būtiski ir pareizi atbildēt uz visiem spēles jautājumiem, jo tikai tie dalībnieki, kas vismaz vienreiz ir izspēlējuši spēli, pareizi atbildot uz visiem jautājumiem, piedalās balvu izlozē. Uzrādītais laiks dalībai izlozē nav būtisks, tas ir vienīgi sacensību garam un izaicinājumam.
2.6.  Spēli ikviens dalībnieks varēs izspēlēt atkārtoti, un jautājumi katrā spēlē būs atšķirīgi, dodot iespēju uzzināt daudz jauna, sacensties ar citiem un daudzpusīgi iepazīt latviešu literatūrā aprakstīto kulināro mantojumu.
2.7.  Erudīcijas spēle risinās līdz 4. novembrim, dalībnieki varēs sekot līdzi savam rezultātam un mēģināt to uzlabot.
2.8.  Balvu izlozē 12. novembrī piedalās VISI pareizo atbilžu autori, kuri:
·         reģistrējoties būs norādījuši savu bibliotēku – publisko vai skolu
·         reģistrējoties būs norādījuši derīgu e-pasta adresi, ar kuras starpniecību mēs spēsim sazināties ar dalībnieku
2.9.  Tie spēles dalībnieki, kuri nepārstāv kādu bibliotēku, balvu izcīņā nepiedalās.

3.     Kulinārā konkursa norise
Atrodi komandu un gatavo literāro ēdienu, atspoguļojot dalību konkursā, izmantojot mirkļbirku #literaturasgarsa.
3.1.   Bibliotekāri un bibliotēku lasītāji veido komandas 3 cilvēku sastāvā. No vienas bibliotēkas var piedalīties neierobežots skaits komandu. Komanda izvēlas latviešu literatūrā aprakstītu ēdienu un pagatavo to. Jāatrod literārajā darbā izvēlētā ēdiena gatavošanas plašāks apraksts, tāpat var izmantot receptes no latviešu rakstnieku un dzejnieku sarakstītām pavārgrāmatām. Komanda ēdienu var gatavot gan oriģinālajā versijā, gan ir pieļaujamas interpretācijas un mūsdienīgas variācijas.
Ja komanda izvēlas gatavot ēdienu, kas literārajā darbā ir tikai pieminēts bez plašāka apraksta, tad komandas dalībniekiem pašiem ir jāsagatavo stāstījums, kurā jānorāda izvēlētā ēdiena nozīme gan konkrētā literārā darba kontekstā, gan latviskajā kultūrtradīcijā vispār, šī ēdiena gatavošanas un ēšanas paražas.
3.2.   Līdz 4. novembrim iesūti mums ēdienu literāros aprakstus un fotostāstus.
Ēdiena gatavošanas process ir jāfotografē un fotostāsta (līdz 10 attēliem, pie katra attēla īss apraksts, kas konkrētajā attēlā tiek darīts) veidā līdz 2018. gada 4. novembrim jāiesūta žūrijai uz e-pastu ilma.elsberga@kis.gov.lv ar norādi “Literatūras garša – fotostāsts”.
E-pastā jāpievieno arī informācija par literatūras avotu: ēdiena nosaukums, precīzs citāts vai citāti, kuros ēdiens un tā konteksts izvēlētajā literārajā darbā ir minēti, darba nosaukums, autors, publicēšanas gads, vieta, izdevniecība.
3.3.   Konkursa atspoguļošana sociālajos medijos
Bibliotekāri, kuri reklamēs konkursu sociālajos medijos (Draugiem.lv, Facebook, Twitter u.c.), izmantojot mirkļbirku #literaturasgarsa, iesūta saites uz savām publikācijām uz e-pastu ilma.elsberga@kis.gov.lv līdz 2018. gada 4. novembrim ar norādi “Literatūras garša – sociālajos medijos”.
3.4.   Darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana notiks līdz 12. novembrim.


4.     Uzvarētāji
Individuālie dalībnieki
Izlozes veidā tiks noteikti erudīcijas spēles 3 uzvarētāji.

Uzvarētāji ir visi spēles dalībnieki, kas kaut vienā spēlē ir pareizi atbildējuši uz visiem spēles jautājumiem, un reģistrējoties ir norādījuši savu bibliotēku un korektu e-pasta adresi.
Visi uzvarētāji piedalīsies izlozē un sacentīsies par balvu.

Bibliotēku sacensība
Kulinārijas konkursā tiks piešķirtas divas balvas: komandai par labāko fotorecepti un aktīvākajai bibliotēkai, vērtējot bibliotēkas aktivitāti sociālajos medijos, popularizējot konkursu un izmantojot mirkļbirku #literaturasgarsa.
Uzvarētāju komandas noteik  žūrija, kura sastāvēs no KISC, “Tilde” un “Zvaigzne – ABC” pārstāvjiem, kā arī esam pieaicinājuši ekspertu – rakstnieci Gundegu Repši, “Rakstnieku pavārgrāmatas” autori.5.     Balvas
5.1.   Erudītākie gardēži
Erudīcijas spēles uzvarētāji saņems "Zvaigzne ABC" grāmatnīcas dāvanu kartes un balvas no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas.
5.2.   Garšas lielmeistari
Komanda, kas uzvarēs ēdiena gatavošanas konkursā, dosies uz gatavošanas meistarklasi "Gastronomijas institūtā".
5.3.   Atraktīvākie kulināri
Speciālbalva no “Zvaigzne ABC” bibliotēkai, kura visatraktīvāk sociālajos medijos atspoguļos dalību konkursā, izmantojot mirkļbirku #literaturasgarsa.
Piekrišana personas datu nodošanai un publicēšanai
Reģistrējoties spēlei un, apstiprinot, ka dalībnieks ir iepazinies ar spēles noteikumiem, dalībnieks piekrīt nodot spēles organizētājiem šādus datus par sevi: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un bibliotēku, kuru pārstāv. Spēles organizētājiem ir tiesības spēles lapā un spēles informatīvajās lapās (tajā skaitā Facebook lapā, bet ne tikai) un preses relīzēs publicēt šādus spēlētāju personas datus: vārdu, uzvārdu, bibliotēkas nosaukumu, kuru dalībnieks pārstāv.

Papildinformācija par erudīcijas spēli - konkursu:
Anita Vasiļjeva, 67605001,
letonika@tilde.lv

Ilma Elsberga, 67844902,
ilma.elsberga@kis.gov.lvNav komentāru:

Ierakstīt komentāru