Meklēt šajā emuārā

pirmdiena, 2019. gada 25. februāris

Februārī abonementa nodaļā grāmatu izstādes

Letonika informē: 15.02. Emīlam (Emilim) Melngailim - 145 
(1874‒1954)
Izcilākais latviešu mūzikas folklorists, pierakstījis aptuveni 5000 tautas melodiju, publicējis Latviešu mūzikas folkloras materiālu trīs krājumus un grāmatu Latvju dancis. Komponista savdabība izpaužas viņa daiļrades pamatžanrā - tautasdziesmu apdarēs un kora oriģināldziesmās, kas intonatīvi izaug no folkloras.  
Skaidrītei Lasmanei - 80
(1939) – filozofe, Dr. phil. (1992), LU asociētā profesors (1999).LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesore (1969–2006). No 2006 LU Sociālo zinātņu fakultātes vadošā pētniece. Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: Rietumeiropas ētika. (1998), 20. gadsimta ētikas pavērsieni (2004); Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija (2006).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru