Meklēt šajā emuārā

ceturtdiena, 2017. gada 23. novembris

“Brīvprātīgais darbs – iespējas jauniešiem”: Erasmus+ programmai 30. jubilejas gads.
 “Brīvprātīgais darbs – iespējas jauniešiem”:
Erasmus+ programmai 30. jubilejas gads.
Smiltenes vidusskola, Dakteru ielā Nr. 27, 2017. gada 22. novembrī

Pirms 30 gadiem – 1987. gadā sāka darboties Erasmus programma kā neliela augstākās izglītības studentu mobilitātes shēma. Kopš sākuma, kad pirmajā gadā piedalījās tikai 3200 studentu, Erasmus kļuvusi par vienu no vissekmīgākajām programmām. Izmantojot šo programmu, 9 miljoni guvuši iespēju studēt, strādāt un apgūt darba pieredzi ārzemēs.
2014. gadā tika radīta programma Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kas ilgst no 2014.  līdz 2020. gadam. Tā balstīta uz neformālo izglītību – mācīšanos, kas piemērota ikviena dalībnieka interesēm un vajadzībām. Tās mērķis paaugstināt jauniešu prasmju un spēju līmeni, stiprināt Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un iecietību jauniešu vidū, rosinot iesaistīties ES nākotnes veidošanā.
Informāciju par šiem dažādajiem projektiem mēs varam uzzināt gan internetā, gan arī dažādos informatīvos materiālos, bet interesantāk par to uzzināt no jauniešu - projektu dalībnieku pieredzes un atsauksmēm.
22. novembrī šāda iespēja bija Smiltenes vidusskolas 10. klašu skolēniem pasākumā, ko rīkoja Smiltenes novada bibliotēka sadarbībā ar Europa Direct informācijas centru Valmierā. Smiltenes novada “Lejas Varicēnos” pašlaik dzīvo un strādā 2 brīvprātīgās programmas Erasmus+” ietvaros  Mariam Tlashadze no Gruzijas un Lucie Horau no Francijas, apgūstot zināšanas permakultūrā.  Prezentācijās, video filmiņās un sarunās skolēni uzzināja gan par jauniešu iespējām Eiropas brīvprātīgā darba programmā, gan par katras dalībnieces valsts simboliem, kultūru un skaistākajām vietām. Jaunietes bija sagatavojušas muzikālu priekšnesumu un kā īpašs pārsteigums bija viņu izpildītā dziesma latviešu valodā - “Skaista ir mana Latvija”. Smiltenes novada bibliotēkas ESIP koordinatore Alda Liuke bija sagatavojusi informatīvo izstādi “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Ikviens interesants ar to var iepazīties Smiltenes novada bibliotēkā līdz 15. decembrim.
Eiropas brīvprātīgais darbs ir izaicinājums jauniešiem. Gūstot jaunu dzīves pieredzi, iepazīstot citas valsts kultūru, dodot ieguldījumu sabiedrības, labā tiek veicināta ikviena personiskā izaugsme.
No kreisās Lucie Horau no Francijas un Mariam Tlashadze no Gruzijas
Vairāk attēlu no pasākuma - šeit

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru